Kategorier

Alternativa trossystem

Attribut
Sortering
Visa per sida

Att öppna inre dörrar

Denna årsdagbok erbjuder ett inspirerande urval texter av Eileen Caddy, en av grundarna till new age-centret Findhorn i norra Skottland som sedan 60-talet har varit en förebild och inspiration för många sökare.
I lager
150 kr

Kosmisk resenär

I den här boken bjuder författaren med oss på en resa som sträcker sig från galaxer och planeter, djur och natur till politik, samhälle och mänskliga relationer. Både aktuella samhällsfrågor och eviga, existentiella problemställningar blir här belysta utifrån Martinus kosmiska analyser. Boken innehåller 74 artiklar, skrivna av Olav Johansson under perioden 1984-2019.
I lager
290 kr

Livets Bog. Del 1

Del 1 är en inledning till verket Livets Bog (Livets bok) och samtidigt den mest upplysande introduktionen till Martinus kosmologi. Den innehåller Martinus företal till Livets Bog och beskriver en rad kärnelement i den eviga världsbilden.
I lager
290 kr

Martinus, Darwin och intelligent design : en ny evolutionsteori

I diskussionen om vår evolution får oftast Darwin stå oemotsagd. Det är endast den med religiöst ursprung som går under beteckningen intelligent design som brukar finnas som alternativ. I denna bok ges dock en tredje förklaringsmodell av de komplexa organismerna i naturen, livets uppkomst och utveckling. Martinus (1890-1981) utvecklingslära presenteras här på ett både lättbegripligt och koncist sätt.
I lager
240 kr

The Female Aspect of God : how To Walk The Song of Your Soul

Chayenne Fényi arbetar som en andlig healer och i denna bok delar Chayenne med sig av denna kärleksfulla "kosmiska vetenskap", som hon mottar från sina guider från Plejaderna. Vi bjuds in att se Livet från Plejadernas perspektiv och starta en fantastisk resa, som förhoppningsvis vill ge näring till själen och ge hopp och tillit. Syftet med denna bok är att stödja människorna att följa Jorden när v
I lager
130 kr

Artiklar 1930-1945

Denna artikelsamling innehåller 19 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1930–1945, i svensk översättning. Samlingen är den första av två volymer. Martinus Institut började 1933 ge ut tidskriften Kosmos, där artiklarna ursprungligen publicerades. Det första numret på svenska av tidskriften Kosmos utkom 1969.
I lager
290 kr

Artiklar 1945-1972

Denna artikelsamling innehåller 18 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1945-1972, i svensk översättning.
I lager
290 kr

Bisättning

Vår kropp är ett universum för de myriader av levande mikroväsen som bygger upp den. Med våra tankar skapar vi yttre klimat och naturkrafter för dessa.
I lager
170 kr

Bönens mysterium

En kritisk syn på ärftlighetsläran. Frågan om vad som är upphovet till våra egenskaper – arvet eller miljön – diskuteras ständigt.
I lager
85 kr

Den eviga världsbilden, del 1

För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg.
I lager
290 kr

Den eviga världsbilden, del 2

För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg.
I lager
280 kr

Den eviga världsbilden, del 5

Den eviga världsbilden del 5 innehåller 33 av Martinus symboler (nr 45-77) med symbolförklaringar. En stor del av dessa symboler avhandlar på något sätt psykisk sjukdom.
I lager
290 kr

Den eviga världsbilden. D 3 och 4

För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg.
I lager
370 kr

Den eviga världsbilden. D 6

Boken innehåller 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna och behandlar fem stora teman: jordklotets spiralkretslopp, utvecklingsstegen, resan genom dödsriket, polförvandlingen samt den treeniga principen.
I lager
280 kr

Den idealiska födan

Den vegetariska födan är den naturliga för människan och alltmer nödvändig för att hon ska bli kvitt sjukdom och andra former av olyckligt öde.
I lager
100 kr

Den intellektualiserade kristendomen

En samling efterlämnade, oavslutade manuskript av Martinus från början av 1970-talet och fram till hans bortgång 1981. Han berättar närmare om sin bakgrund, sin mission och det berättigade i att kalla sina verk Tredje testamentet.
I lager
290 kr

Företal till Livets bog, särtryck

Särtryck ur del 1 med bokens omslag. Här ger Martinus en inblick i de tankar som motiverat hans författarskap.
I lager
19 kr

Genom dödens port

Det vi kallar ”döden” är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för.
I lager
65 kr

Kosmiska lektioner 2

Martinus förklarar att världsalltet i sin helhet är ett levande väsen. Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt vintergatssystem, och reinkarnationsprincipen är en realitet i det stora såväl som i det lilla. Kosmiska lektioner 2 innehåller 14 artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska.
I lager
95 kr

Kosmiska lektioner 4

Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos. Enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättfärdigt.
I lager
95 kr

Kosmiskt medvetande

Vägen till det kosmiska medvetandet går genom utvecklingen av förmågan att förstå och förlåta medvarelserna.
I lager
95 kr

Kring min missions födelse

Här presenterar Martinus sig själv och redogör för de omständigheter och händelser, de djupgående upplevelser, som en gång totalt förändrade hans liv och som satte honom i stånd att beskriva den ...
I lager
95 kr

Kulturens skapelse

Om de faktorer som ligger bakom den mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld.
I lager
95 kr

Livets Bog, del 2

Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.
I lager
280 kr

Livets Bog, del 5

Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.
I lager
290 kr

Livets Bog, del 6

Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.
I lager
290 kr

Livets Bog, del 7

Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.
I lager
290 kr

Livets Bog. Del 3

Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.
I lager
280 kr

Livets Bog. Del 4

Livets bok är Martinus stora, centrala verk... Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.
I lager
290 kr

Livets väg

Livet leder mänskligheten från mörker till ljus i ett kosmiskt kretslopp som garanterar väsendena ett evigt liv.
I lager
95 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!