Kategorier

Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Sortering
Visa per sida

Boken om IT-arkitektur

Den här boken är för dig som vill ha en djupare förståelse av IT-arkitektur. Den adresserar alla typer av IT-arkitektfrågor i en organisation - alltifrån strategi och verksamhetsförståelse till teknik och mjukvara.
I lager
400 kr

C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris

Boken är en introduktion till C-programmering i UNIX-system. Den lämpar sig både för dem som är helt nya på C, men också för dem som har sysslat med ett C ett tag. Första delen av boken går grundligt igenom programspråket C, allt från syntax till kompilatorn. Därefter går boken vidare till mer specifika UNIX-detaljer så som make-filer, systemanrop, demoner, bibliotek med mera.
I lager
330 kr

Dammägarens handbok

Handboken omfattar i huvudsak tre avsnitt: en historik över dammbyggnader genom tiderna, juridiken kring dammbyggnader och exempel på skador och lämpliga åtgärder mot dessa samt hur man underhåller dammbyggnader. Boken bör täcka vissa praktiska behov hos dammägare men är också av allmänt historiskt intresse. "Mycket bra!" Nils-Olof Bjellvi i BTJ-häftet 16/2020
I lager
100 kr

Energy Smart Housing Innovation ? The Swedish Way

Energy Smart Housing Innovation ? the Swedish Way ? is a guidance for Home.Builders, Architects and Engineers.
I lager
250 kr

Excelhandboken - din guide i Excel

Excelhandboken är boken för dig som vill ha en heltäckande Excelbok – varken grund eller fördjupning – utan både och. Boken passar både för självstudier och som kurslitteratur för Excelkurser. Som utbildningsmaterial kan den användas för såväl grundkurser, fortsättningskurser som avancerade kurser i Excel. Boken innehåller 300 sidor i fyrfärg och A4-format. Excelhandboken - din guide i Excel!
I lager
420 kr

Fundamentals of IT architecture

The bestseller in IT architecture. From strategy to technology – everything you need to know as an IT architect. Are you working as an IT architect, student, developer, CTO, or IT professional? If so, this book will help you understand how IT architecture can address complexity in your organization and teach you about common concepts, methods, tools, models, and frameworks involved.
I lager
430 kr

Grunderna i programmering

Boken är en introduktion till programmering och lämpar sig både för nybörjare och för dem som redan har börjat programmera. Först blir vi introducerade till programmering med hjälp utav Scratch. Efter dessa kapitel börjar bokens huvudinnehåll, nämligen Python. Vi går igenom allt från datatyper, if-satser och loopar till filhantering, felhantering och standardbiblioteket.
I lager
210 kr

Handboken för Power BI

Handboken för Power BI är en omfattande bok i hur du kan skapa, hantera och dela dina rapporter och dataanalyser i Power BI. Boken passar både för självstudier och som kurslitteratur. Boken innehåller många övningar med tillhörande övningsfiler och facit. Den är skriven på svenska, men även om du har en engelsk version är boken fylld med översättningar för funktioner och knappbeskrivningar.
I lager
500 kr

Hjälp ditt barn med programmering : en illustrerad guide som lär ut programmering steg för steg

I Hjälp ditt barn med programmering finns tydliga bilder och stegvisa instruktioner som gör det lätt att komma igång också för den som aldrig har programmerat tidigare. Viktiga ord och begrepp reds ut, och varje del av koden förklaras.
I lager
160 kr

Håll koll på ditt hus

5 i lager
150 kr

Insert Coin

Historien om grunden för det svenska dataundret. Om entreprenörskap, spelkultur och moralpanik. Ca millennieskiftet började arkadspelen försvinna från biljardhallar och cafés runt om i landet. Samtidigt blev Jack Vegas-automater en vanligare syn. En vanlig uppfattning är att konsolspelen hade hunnit ikapp tekniskt och att arkadspelen därmed spelat ut sin roll. Men kan det ha varit så enkelt?
I lager
95 kr

Linux systemadministration från grunden

Boken är en introduktion till administration av Linuxdatorer. Den börjar med en genomgång av hur Linux är uppbyggt och några grundläggande kommandon. Därefter går vi vidare till mer avancerade saker som textbearbetning, användaradministration, rättigheter, skalskript, nätverkskonfiguration och processhantering. Boken behandlar enbart kommandobaserade verktyg.
I lager
300 kr

Matematik på 30 sekunder : de 50 mest betydelsefulla teorierna inom matematiken var och en förklarad på en halv minut

Matematik på 30 sekunder hjälper dig att få koll på talen genom att korta ner de komplexa matematiska teorierna till två sidor: 300 ord och en bild.
I lager
95 kr

Matematiken bakom allt

En annorlunda och rolig bok som lyfter fram matematiken som döljer sig bakom saker som sker runt omkring dig i vardagen.
Ej i lager
110 kr

Mönsterkort : från CAD till kort

Boken visar med tydliga figurer på ett konkret och enkelt sätt olika faser under tillverkningsprocessen av mönsterkort. Den kan med fördel användas såväl av högskolan som i företagens internutbildning.
I lager
330 kr

Om inverkan av is och rimfrost på flygplans säkerhet : en presentation och ett examensarbete

Hur påverkar is och rimfrost flygplans säkerhet? Inverkan av is och rimfrost på flygplans säkerhet är ett ständigt aktuellt ämne. Det framgår av haveristatistiken. Författaren har en unik bakgrund med teori som civilingenjör i flygteknik från KTH i kombination med praktisk erfarenhet som pilot och instruktör.
I lager
220 kr

Perfag 2E, Specifikation för genompläterade mönsterkort = Specification for double-sided plated-through boards

Perfag 2E Specifikation för Dubbelsidiga genompläterade mönsterkort har satt sin prägel på en stor mängd mönsterkort i elektronikprodukter som producerats i Norden och övriga Europa. Boken är ett utmärkt komplement till de amerikanska IPC-standarderna och bör finnas hos varje elektronikkonstruktör och kvalitetstekniker.
I lager
510 kr

Perfag 3C, Specifikation för flerlagers mönsterkort = Specification for multilayer boards

Perfag 3C Specifikation för Flerlagers mönsterkort har satt sin prägel på en stor mängd mönsterkort i elektronikprodukter som producerats i Norden och övriga Europa. Boken är ett utmärkt komplement till de amerikanska IPC-standarderna och bör finnas hos varje elektronikkonstruktör och kvalitetstekniker.
I lager
510 kr

Pivottabeller och tabeller i Excel

Pivottabeller och tabeller i Excel är boken för dig som snabbare vill summera och sammanställa dina data i Excel oavsett kunskapsnivå. Lär dig skapa proffsiga rapporter och effektiva analyser med tabeller, diagram och utsnitt. Boken passar både för självstudier och som kurslitteratur för Excelkurser.
I lager
410 kr

Power Pivot och DAX

Power Pivot och DAX är boken för dig som vill skapa robusta och datamodeller för smartare dataanalys i Microsoft Excel. Bygg beslutsstödskuber för stora datamängder och skapa effektiva mätvärden med DAX-formler. Boken passar både för självstudier och som kurslitteratur för Excelkurser. Den är i fyrfärgstryck och A4-format. Den är skriven på svenska, men även om du har en engelsk version är boken f
I lager
500 kr

Power Query - för Excel och Power BI

Power Query - för Excel och Power BI är en omfattande bok i hur du kan hämta, transformera/omvandla data i Excel och Power BI Desktop. Boken passar både för självstudier och som kurslitteratur. Boken innehåller många övningar med tillhörande övningsfiler och facit.
För att förklara Power Query kort; det bästa omvandlings-, städnings- och konsolideringsverktyg som Microsoft har någonsin skap
I lager
500 kr

Ralph Erskine som industriarkitekt

Boken redovisar ett antal arbetsmiljöer, framförallt från 50-talet, gestaltade av Ralph Erskine. 1950-talet var en för Erskine kreativ tid som lade grunden till ett personligt formspråk och förhållande till arkitekturen.
Boken är rikt illustrerad med svartvita foton och skisser och ritningar, av vilka flera inte visats tidigare. Med denna skrift vill författaren bidra till en mer allsidig dis
2 i lager
110 kr

SEK Handbok 415 - Tillfälliga elanläggningar - Vägledning vid planering, utförande och underhåll

SEK Handbok 415 innehåller rekommendationer avseende planering, skyddsåtgärder, materialval, uppbyggnad samt kontroll, skötsel och underhåll av tillfälliga elanläggningar, speciellt sådana som uppförs i samband med byggnads- och anläggningsverksamhet. Den ger anvisningar om och exempel på tillämpning av starkströmsföreskrifterna och gällande svensk standard. Fullständigt omarbetad utgåva.
I lager
380 kr

SEK Handbok 419 - Dokumentation av elanläggningar - Strukturering, dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader

Med förklaringar, råd och exempel visar SEK Handbok 419 hur man bygger upp en dokumentation av en elanläggning. Exemplen har genomgående hämtats från området elinstallationer i byggnader och visar därför framförallt strukturering och utformning av strukturscheman och översiktsscheman samt märkning av kablar och apparater i lågspänningsanläggningar.
6 i lager
520 kr

SEK Handbok 423 - Kontrollutrustningar - Lednings- och uttagsmärkning

SEK Handbok 423 innehåller den upphävda SEN R 36 03 11 från 1954 med samma titel. Då många anläggningar innehåller kablar, uttag mm som märkts enligt anvisningarna i SEN R 36 03 11 har det bedömts vara av vikt att dessa regler förblir tillgängliga.
I lager
300 kr

SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär

SEK Handbok 426 beskriver zonklassning av områden med explosiv gasatmosfär. Den innehåller standarden SS-EN 60079-10-1:2016 på svenska och engelska. Dessutom ingår svenska bilagor med klassningsexempel, en sammanfattning av brännbara gasers och ångors egenskaper samt tabeller med data för brännbara gaser och ångor.
3 i lager
950 kr

SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden

SEK Handbok 427 innehåller liksom de tidigare utgåvorna av handboken standarderna SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 – om elinstallationer i Ex-områden och om deras kontroll och underhåll – tillsammans med informativa svenska bilagor. De båda standarderna har ändrats på flera punkter sedan sist. Bland annat har avsnitten om val av batterier, strålande utrustning och gasdetektorer
3 i lager
870 kr

SEK Handbok 432 - Säker användning av bågsvetsutrustning

SEK Handbok 432 innehåller råd och vägledning som syftar till att göra svetsningsarbetet så säkert som möjligt. Med säkerheten som utgångspunkt beskrivs olika typer av bågsvetsutrustning, deras installation och användning. De olika risker som är förknippade med ljusbågssvetsning beskrivs och råd ges för hur riskerna kan minskas. Arbetsplatsens utformning behandlas och svetsning i olika miljö
9 i lager
320 kr

SEK Handbok 433 - Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden

Handboken visar vad man kan göra för att minska risken för antändning och elstötar till följd av statisk elektricitet vid hantering av framförallt vätskor, gaser och pulver. Hur elektrostatiska risker kan uppstå i olika arbetsmoment och processer beskrivs ingående. Utifrån detta beskrivs arbetssätt och hur utrustning och material väljs och dimensioneras för att minska riskerna för urladdning och a
I lager
530 kr

SEK Handbok 435 - Vägledning vid användning av lågspänningskablar

SEK Handbok 435 beskriver vilka kabeltyper som är lämpliga för olika användningar. Den visar också vilka begränsningar som kan gälla, till exempel beträffande miljöförhållanden, belastningsförmåga och driftklass. Handboken behandlar både kablar för användning i apparater och maskiner och för installation och anslutning i olika miljöer. Den vänder sig därför både till den som planerar
I lager
430 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!