Kategorier

Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Attribut
Sortering
Visa per sida

Age of AI

An A.I. that learned to play chess discovered moves that no human champion would have conceived of.
I lager
130 kr

Ansible från grunden

Boken är en introduktion till Ansible. Den täcker in allt från installation av Ansible till hur man skriver egna roller och playbooks. Boken går även igenom hur man krypterar känsliga filer, hur man laddar ner extramaterial från Ansible Galaxy och hur man tillverkar egna moduler. Fokus för boken är Linux, men det finns även ett kort kapitel om hur man managerar Windows med Ansible.
I lager
220 kr

Boken om IT-arkitektur

Den här boken är för dig som vill ha en djupare förståelse av IT-arkitektur. Den adresserar alla typer av IT-arkitektfrågor i en organisation - alltifrån strategi och verksamhetsförståelse till teknik och mjukvara.
I lager
430 kr

C# Smorgasbord

C# Smorgasbord covers a vast variety of different technologies, patterns and best practices that any C# developer should master. Looking at everything from testing strategies to compilation as a service and how to do really advance things in runtime; you get a great sense of what you as a developer can do.
I lager
230 kr

C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris

Boken är en introduktion till C-programmering i UNIX-system. Den lämpar sig både för dem som är helt nya på C, men också för dem som har sysslat med ett C ett tag. Första delen av boken går grundligt igenom programspråket C, allt från syntax till kompilatorn. Därefter går boken vidare till mer specifika UNIX-detaljer så som make-filer, systemanrop, demoner, bibliotek med mera.
I lager
330 kr

C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris

Boken är en introduktion till C-programmering i Unixsystem. Den lämpar sig både för dem som är helt nya på C, men också för dem som har sysslat med ett C ett tag. Första delen av boken går grundligt igenom programspråket C, allt från syntax till kompilatorn. Därefter går boken vidare till mer specifika Unixdetaljer så som make-filer, systemanrop, demoner, bibliotek med mera.
I lager
300 kr

Dammägarens handbok

Handboken omfattar i huvudsak tre avsnitt: en historik över dammbyggnader genom tiderna, juridiken kring dammbyggnader och exempel på skador och lämpliga åtgärder mot dessa samt hur man underhåller dammbyggnader.
I lager
100 kr

Energy Smart Housing Innovation ? The Swedish Way

Energy Smart Housing Innovation ? the Swedish Way ? is a guidance for Home.Builders, Architects and Engineers.
I lager
270 kr

Excelhandboken - din guide i Excel

Excelhandboken är boken för dig som vill ha en heltäckande Excelbok – varken grund eller fördjupning – utan både och. Boken passar både för självstudier och som kurslitteratur för Excelkurser. Som utbildningsmaterial kan den användas för såväl grundkurser, fortsättningskurser som avancerade kurser i Excel. Boken innehåller 362 sidor i fyrfärg och A4-format. Excelhandboken - din guide i Excel!
I lager
440 kr

Fundamentals of IT architecture

The bestseller in IT architecture. From strategy to technology – everything you need to know as an IT architect. Are you working as an IT architect, student, developer, CTO, or IT professional? If so, this book will help you understand how IT architecture can address complexity in your organization and teach you about common concepts, methods, tools, models, and frameworks involved.
I lager
460 kr

Good ict society - from theory to actions

What is Quality of Life in a society that has embraced information and communication technology (ICT)? What is Wisdom in this kind of society? And what things are helping or hindering us from having both wisdom and a good quality of life in ICT societies?
Ej i lager
1 180 kr

Liber Null & Psychonaut

I lager
170 kr

Linux systemadministration från grunden

Boken är en introduktion till administration av Linuxdatorer. Den börjar med en genomgång av hur Linux är uppbyggt och några grundläggande kommandon. Därefter går vi vidare till mer avancerade saker som textbearbetning, användaradministration, rättigheter, skalskript, nätverkskonfiguration och processhantering. Boken behandlar enbart kommandobaserade verktyg.
I lager
280 kr

Pivottabeller och tabeller i Excel

Pivottabeller och tabeller i Excel är boken för dig som snabbare vill summera och sammanställa dina data i Excel oavsett kunskapsnivå. Lär dig skapa proffsiga rapporter och effektiva analyser med tabeller, diagram och utsnitt. Boken passar både för självstudier och som kurslitteratur för Excelkurser.
I lager
280 kr

Power Query - för Excel och Power BI

Power Query - för Excel och Power BI är en omfattande bok i hur du kan hämta, transformera/omvandla data i Excel och Power BI Desktop. Boken passar både för självstudier och som kurslitteratur. Boken innehåller många övningar med tillhörande övningsfiler och facit. För att förklara Power Query kort; det bästa omvandlings-, städnings- och konsolideringsverktyg som Microsoft någonsin har skapat!
I lager
540 kr

Ralph Erskine som industriarkitekt

Boken redovisar ett antal arbetsmiljöer, framförallt från 50-talet, gestaltade av Ralph Erskine. 1950-talet var en för Erskine kreativ tid som lade grunden till ett personligt formspråk och förhållande till arkitekturen.
Boken är rikt illustrerad med svartvita foton och skisser och ritningar, av vilka flera inte visats tidigare. Med denna skrift vill författaren bidra till en mer allsidig dis
Ej i lager
120 kr

SEK Handbok 415 - Tillfälliga elanläggningar - Vägledning vid planering, utförande och underhåll

SEK Handbok 415 innehåller rekommendationer avseende planering, skyddsåtgärder, materialval, uppbyggnad samt kontroll, skötsel och underhåll av tillfälliga elanläggningar, speciellt sådana som uppförs i samband med byggnads- och anläggningsverksamhet. Den ger också anvisningar om och exempel på tillämpning av starkströmsföreskrifterna och gällande svensk standard. Fullständigt omarbetad utgåva.
I lager
390 kr

SEK Handbok 419 - Dokumentation av elanläggningar - Strukturering, dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader

Med förklaringar, råd och exempel visar SEK Handbok 419 hur man bygger upp en dokumentation av en elanläggning. Exemplen har genomgående hämtats från området elinstallationer i byggnader och visar därför framförallt strukturering och utformning av strukturscheman och översiktsscheman samt märkning av kablar och apparater i lågspänningsanläggningar. Handboken ger en översiktlig introduktion och
I lager
530 kr

SEK Handbok 423 - Kontrollutrustningar - Lednings- och uttagsmärkning

SEK Handbok 423 innehåller den upphävda SEN R 36 03 11 från 1954 med samma titel. Då många anläggningar innehåller kablar, uttag mm som märkts enligt anvisningarna i SEN R 36 03 11 har det bedömts vara av vikt att dessa regler förblir tillgängliga.
I lager
300 kr

SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär

SEK Handbok 426 beskriver zonklassning av områden med explosiv gasatmosfär. Den innehåller standarden SS-EN 60079-10-1:2016 på svenska och engelska. Dessutom ingår svenska bilagor med klassningsexempel, en sammanfattning av brännbara gasers och ångors egenskaper samt tabeller med data för brännbara gaser och ångor.
I lager
980 kr

SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden

SEK Handbok 427, utgåva 4, 2017 innehåller liksom de tidigare utgåvorna av handboken standarderna SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 – om elinstallationer i Ex-områden och om deras kontroll och underhåll – tillsammans med informativa svenska bilagor. De båda standarderna har ändrats på flera punkter sedan sist. Bland annat har avsnitten om val av batterier, strålande utrustning och gasdetektorer
I lager
880 kr

SEK Handbok 432 - Säker användning av bågsvetsutrustning

SEK Handbok 432 innehåller råd och vägledning som syftar till att göra svetsningsarbetet så säkert som möjligt. Med säkerheten som utgångspunkt beskrivs olika typer av bågsvetsutrustning, deras installation och användning. De olika risker som är förknippade med ljusbågssvetsning beskrivs och råd ges för hur riskerna kan minskas. Arbetsplatsens utformning behandlas, liksom svetsning i olika miljö
I lager
320 kr

SEK Handbok 433 - Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden

Handboken visar vad man kan göra för att minska risken för antändning och elstötar till följd av statisk elektricitet vid hantering av framförallt vätskor, gaser och pulver. Hur elektrostatiska risker kan uppstå i olika arbetsmoment och processer beskrivs ingående. Utifrån detta beskrivs arbetssätt och hur utrustning och material väljs och dimensioneras för att minska riskerna för urladdning och a
I lager
550 kr

SEK Handbok 435 - Vägledning vid användning av lågspänningskablar

SEK Handbok 435 beskriver vilka kabeltyper som är lämpliga för olika användningar. Den visar också vilka begränsningar som kan gälla, till exempel beträffande miljöförhållanden, belastningsförmåga och driftklass. Handboken behandlar både kablar för användning i apparater och maskiner och för installation och anslutning i olika miljöer. Den vänder sig därför både till den som planerar och utför e
I lager
440 kr

SEK Handbok 439 - Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar

SEK Handbok 439 beskriver hur man utarbetar dokumentation för en produkt eller anläggning. Läsaren får följa arbetsgången steg för steg, från första början och genom hela processen. Syftet är att visa hur man med hjälp av de senaste standarderna på bästa sätt får en dokumentation som är praktisk och smidig, både för tillverkare och för användare. Den nya utgåvan är helt omarbetad jämfört med d
1 i lager
880 kr

SEK Handbok 440 - Tillståndskontroll av kaplanturbiner

SEK Handbok 440 är avsedd att ge en praktiskt användbar vägledning vid tillståndskontroll av kaplanlöphjul, i såväl vertikal som horisontal montering, både under drift och i avställda anläggningar. Den beskriver olika typer av kontroll och rekommenderar kontrollintervall. Den rikt illustrerade handboken är skriven av SEK TK 4, Vattenturbiner, och är grundad på praktiska erfarenheter. Den beskriv
I lager
370 kr

SEK Handbok 443 - Hängkablar för mellanspänning : provning av kabel, upphängningsdon och system : en handbok

Denna handbok gäller kabelsystem avsedda att hängas i luft för distribution av elenergi vid konstruktionsspänning över 1 kV upp till och med 45 kV. För systemet gäller Elsäkerhetsverkets Starkströmsföreskrifter. Handboken gäller PEX-isolerade metallskärmade kraftkablar för upphängning luft. För mekanisk dimensionering gäller SS-EN 50423.
I lager
120 kr

SEK Handbok 445 - Överspänningar i lågspänningsnät - Orsaker, förekomst och egenskaper

SEK Handbok 445 vänder sig till dem som vill veta mera om överspänningar i lågspänningsnät, hur och var de uppstår och vilka egenskaper de har. Boken ger en introduktion till ämnet och presenterar resultat och slutsatser från studier och försök som genomförts i olika länder. Åsköverspänningar, kopplingsöverspänningar och temporära överspänningar behandlas var för sig. Även överspänningar till fö
I lager
370 kr

SEK Handbok 449 - Potentialutjämning i industriella elanläggningar

Ett potentialutjämningssystem har till uppgift att reducera spänningarna mellan olika punkter i en anläggning, i första hand för att ge skydd mot elchock. Dessutom skall systemet skydda utrustning, apparater och system mot skada och funktionsstörningar och mot nedsättning av funktionssäkerheten. SEK Handbok 449 beskriver de krav som den som beställer eller använder en industrianläggning bör stäl
I lager
540 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!