Kategorier

Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem

Attribut
Sortering
Visa per sida

Atomens medvetande

Den moderna människan använder oftast ett materialistiskt och vetenskapligt perspektiv för att försöka förstå världsalltet och sin position i det.
I lager
65 kr

Döden : det stora äventyret

Ökad reflektion kring döden gör att allt fler människor kommer dödens realitet tillräckligt nära för att porten till den intuitiva sanningen om dödens natur skall börja öppna sig i deras eget medvetande.
I lager
85 kr

En avhandling om vit magi eller lärjungens väg (3u)

Denna bok om vit magi ställer den andligt grundade kreativiteten i centrum, och därmed människans möjligheter att genom sitt skapande arbete verka för det goda.
I lager
190 kr

En självbiografi

Allt fler känner till och accepterar att vi lever i övergången mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder.
I lager
110 kr

Esoterisk astrologi

I denna bok inordnas astrologin i den uråldriga visdomens världsbild och människosyn. Kända astrologiska begrepp som planeter och stjärnbilder relateras till de sju strålarna, till människans ...
I lager
190 kr

Esoterisk läkekonst (2u)

Denna bok innehåller en systematisk genomgång av sjukdomarnas grundläggande orsaker med utgångspunkt från den uråldriga visdomens syn på människans natur.
I lager
200 kr

Glamour : ett världsproblem

Glamour är den samlande beteckningen på de vanföreställningar och villfarelser som finns på alla de plan där personlighetens liv utspelas.
I lager
110 kr

Invigning (2u)

Denna bok behandlar människans andliga utvecklingsväg. Vi får följa hennes från de första stegen på prövostigen då hon på olika sätt försöker utveckla sin personlighet.
I lager
95 kr

Jesu invigningar

Denna bok ger en klar bild av Jesu centrala roll i den mänskliga andliga utvecklingshistorien. Detta är mycket angeläget eftersom långa tider av kyrklig standardförkunnelse har skapat en mur av ...
I lager
110 kr

Kristi återkomst

Kärnpunkten i denna bok är påståendet att Kristus har beslutat återkomma och att Han nu bara avvaktar det rätta tillfället! Men det är inte den konventionella förkunnelsens Kristus som skall komma.
I lager
95 kr

Lärjungaskap i den nya tidsåldern - I

Denna bok handlar om en grupp på drygt 40 personer och den undervisning som gruppmedlemmarna får av Mästaren D.K. Hans personliga instruktioner präglas av respektfull psykologisk inlevelse och förståelse. Och de framförs med en skarpsynt rättframhet som erbjuder maximala utvecklingsmöjligheter för den som vill göra snabba andliga framsteg.
I lager
270 kr

Mänsklighetens problem

Mänskligheten genomlever för närvarande en mycket svår kris som ur esoteriskt perspektiv är förknippad med övergången från Fiskarnas till Vattumannens tidsålder.
I lager
95 kr

Ockult meditation (2u)

Denna bok innehåller bland annat en systematisk genomgång av meditationens syfte och funktion, men också av dess risker.
I lager
120 kr

Strålarna och invigningarna

Den första delen av denna bok ger ett nytt och omvälvande perspektiv på invigningens väg. Begreppet invigning associeras oftast med storslagna ceremonier som bekräftar att den enskilda människans ...
I lager
240 kr

Telepati och eterkroppen (2u)

I denna bok sätts begreppet telepati in i ett vitt kosmologiskt perspektiv. Tillvaron betraktas som en helhet där varje del är förbunden med varje annan del och helheten genom ett informationsbärande ...
I lager
95 kr

Trettio års arbete

Alice A. Baileys 30-åriga (1919–1949) mentalt telepatiska samarbete med Tibetanen – Mästaren Djwhal Khul – resulterade i 19 böcker, som nedtecknades genom ett slags diktamen.
I lager
20 kr

Utbildning i den nya tidsåldern

I denna bok skisseras en djärv vision för framtidens utbildningssystem. Författaren menar nämligen att en ny utbildning behöver utvecklas, vars mål och metoder står i samklang med den uråldriga ...
I lager
95 kr

Evigheternas bok

Under handen på bröstet visar vi vägen till umgänget med Gud. Var och en av er som känner livserfarenheternas umbäranden, vet att lusten och glädjen över att leva är som störst när ni känner kärlekens låga brinna i ert bröst. Värmen som sprider sig känns ljuvlig och konsten att älska, kan alla lära sig.

Här kanaliserar Jennyli Gustafsson kunskapen som ligger dold under handen på solar p

Ej i lager
95 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!