Kategorier

Medicin

Attribut
Sortering
Visa per sida

AD/HD i nytt ljus : 13 år senare - var står vi idag?

AD/HD i nytt ljus gavs ursprungligen ut 2008. Mycket ny forskning om AD/HD har tillkommit sedan dess och i denna reviderade nyutgåva går författaren igenom dagens kunskapsläge och visar att stödet än mer har ökat för det synsätt som presenterades redan 2008, nämligen att AD/HD bäst kan förstås utifrån en stress-sårbarhetsmodell. Två nya kapitel har tillkommit där författaren beskriver hur det kom
I lager
160 kr

Descartes misstag

På lättflytande fackprosa presenterar Antonio Damasio det aktuella kunskapsläget kring hjärnans betydelse för känsla och förnuft. Han för också läsaren in i filosofiska resonemang kring de nya insikterna om vår hjärna och varför Descartes gjorde ett misstag när han en gång i tiden skilde på kropp och medvetande.


Damasio inleder med några dramatiska fallbeskrivningar där männis

I lager
280 kr

Det naturliga åldrandet : om vägen mot gerotransendens

Äldre människor tänker inte på samma sätt som medelålders. Med stigande ålder blir de mindre självcentrerade, mindre rädda för döden och får en annan syn på sociala kontakter. Denna förändring bör återspeglas i vården av äldre.
I lager
210 kr

Edgar Cayce om en orsak - många följder : läckande tarm - LGS

Dr John O.A. Pagano förklarar samband mellan en läckande tarm och många vanligt förekommande sjukdomar som psoriasis, eksem, tarmsjukdomar etc. Pagano behandlade och forskade under fyrtio år kring begreppet Leaky Gut Syndrome - LGS. Ett koncept som Edgar Cayce förde fram. Edgar Cayce kallas för den amerikanska holistiska medicinens fader.
I lager
360 kr

End Chronic Disease

I lager
100 kr

Friskare rygg : en självhjälpsguide till att förebygga och behandla ryggsmärta med traditionell och alternativ medicin

Rygga inte för smärtan! Nästan alla människor drabbas någon gång i livet av ryggbesvär. Oavsett om smärtan är övergående eller kronisk finns det mycket du själv kan göra för att må bättre. Diskbråck, skolios eller pisksnärtsskador. Ont i ryggen omfattar många olika slags problem. Den här boken tar upp såväl de vanligare åkommorna som mer sällsynta sjukdomar. Läsaren får lära sig hur ryggen är uppb
I lager
130 kr

Heal Your Drained Brain

I lager
120 kr

Hjärna Parkinson

Kända och mindre kända symptom och deras konsekvenser för Parkinsonsjuka och deras omgivning. Författaren är sjuksköterska som insjuknade i Parkinson för ca 15 år sedan. Med förord av professor Lars Olson, KI.
I lager
180 kr

Immunförsvaret och viruset : att förstå coronapandemin

”Kunnig. Lättförståelig. Högaktuell. Bör omedelbart översättas till en rad språk. /… / hade boken kommit redan senvintern 2020 skulle corona-diskussionerna i olika media kunnat föras på en mycket högre nivå.” — Thomas Söderqvist, professor emeritus i medicinhistoria, Köpenhamn
I lager
200 kr

Ledarskap i vården: Att möta media och undvika personfokuserade drev

Frågor om kvalitet, tillgänglighet och effektivitet i varden engagerar många och debatteras ofta i media. Att möta media ar idag vanligt for chefer i vården och en viktig del av chefsarbetet. I media kan dock ett komplext problem komma att förenklas till att tillskrivas den ansvarige chefen snarare an t.ex. politiska, ekonomiska och organisatoriska förhallanden och överväganden. Mediebevakningen o
I lager
85 kr

Min älskade Viviann : en berättelse om kampen för livskvalité i dödens närhet

Detta är en autentisk berättelse om hur ett gift par agerar, när den ena partnern drabbas av en mycket allvarlig hjärntumör. Boken kan vara intressant och tänkvärd läsning för människor i liknande situationer men också för sjukvårdspersonal och andra som stöter på den här problematiken i sitt yrke.
I lager
250 kr

Produktionsstyrning i sjukvård

Produktionsstyrning är en term som förknippats mer med tillverkningsindustri än med sjukvård. En välfungerande sjukvård kräver emellertid också att produktionen styrs, utgående från behovet och med optimal användning av de resurser som finns. En viktig del i detta är naturligtvis vårdens rent medicinska innehåll - att genom forskning och utveckling bli allt bättre på diagnostik och behandling. Det
4 i lager
160 kr

Sjukvårdsanläggningar Utgåva 1 - 2011

Denna publikation omfattar kontaktinformation till alla Sjukhus och Primärvårdsanläggningar i Sverige, stora som små. Det finns flera olika sökregister vilket gör boken lätt att hitta i. I boken finner du bland annat: ?127 regions-, läns- och länsdelssjukhus samt presentation av deras verksamhet uppdelat per klinik, mottagning och avdelning. De olika klinikerna/enheterna och deras chefer. Vilka
I lager
610 kr

Sjukvårdsanläggningar Utgåva 2 - 2012

Förteckningen Sjukvårdsläggningar 2012 innehåller kontaktinformation till enheter, avdelningar och beslutsfattare för: - 125 sjukhus - 1300 kliniker - 1300 vårdcentraler - 3000 avdelningar - 3000 mottagningar Sjukhuskoder är nu tillbaks tillsammans med verksamhetskoder för de som behöver använda dessa i sin dagliga verksamhet.
I lager
610 kr

TBC : dödsängelns budbärare - om tuberkelbacillen och andra mykobakterier

Tuberkulosen har sedan stenåldern tills idag skördat miljarder dödsoffer och orsakat ett namnlöst mänskligt lidande. Om en enskild mikroorganism skulle utnämnas till bakteriernas konung skulle Mycobacterium tuberculosis vara värdig titeln. Fortfarande dödar den 3 miljoner människor per år och 10 miljoner insjuknar i tbc, samtidigt som 2 miljarder bär på symtomlös infektion. I utvecklingsländer int
I lager
95 kr

The doctoral student handbook : master effectiveness, reduce stress, finish on time

This book provides you with strategies and hands-on techniques to finish your dissertation on time and feel good along the way. You will learn about units, the weekly schedule and the 80/20 principle, and apply these concepts to your own work situation. These effectiveness techniques are closely connected to stress management techniques: the demand-control-support model explains causes of stress a
I lager
270 kr

Vanvård eller vård av gammal vana

Utsätts de boende för kränkande behandling av din personal? Det kan vara svårt att veta om man inte särskilt är uppmärksam på problemet. Den här debattboken återger verkliga händelser och diskuterar varför övergrepp fortfarande äger rum. Boken kan användas både i utbildningssyfte och till självstudium. Både Ola Polmé och Marie Hultén har arbetat i många år som sjuksköterskor inom äldreomsorgen, i
I lager
210 kr

Vardag med Vestibulit

Man skulle kunns kalla vestibulit en folksjukdom, men en som bara drabbar unga kvinnor. Det är inte alltid, som många tror, endast en smärta som man upplever vid samlag och penetrering. En del kvinnor har svårt att cykla, sitta, bada eller rida. Eller att sova. Den här boken vänder sig till dig som har, känner någon eller behandlar någon med vestibulit. Den innehåller fakta om tillstånd
I lager
35 kr

Whole Brain Living

I lager
170 kr

Hej klimakteriet - lite vallningar har väl ingen dött av : texter om livet kring 50

Försvinner min kvinnlighet nu? Får jag pinsamma vallningar? Tappar sexlusten? Blir sur och grinig? Kvinnors klimakterium omges fortfarande av fördomar och motstridiga känslor. Men det är hög tid att slå hål på myten om ”surkärringen”. Betrakta klimakteriet som början på något nytt! I Hej klimakteriet gör journalisterna Åsa Albinsson och Maria Fröjdh upp med många föreställningar om kvinnors kli

2 i lager
170 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!