Kategorier

Litteraturvetenskap

Sortering
Visa per sida

10TAL 10. Sammanbrott & Återfödelse

Om meta­mor­fo­sen i att riva ner och bygga upp hand­lar nya num­ret av 10TAL. Revolution, för­öd­else, kao­tiska stä­der, rui­ner, skräck, kär­lek och för­tviv­lan, lit­te­ra­tu­ren i revo­lu­tio­nen, Kairo, över­le­va­ren, deli­rium, skri­van­dets manier, blod­sprängda ögon, guilt or shame, över­givna flic­kor, för­änd­rade ansik­ten, blot­tade iden­ti­te­ter sida vid sida, demon­stra­tio­ner, e
I lager
95 kr

10TAL 11. Komma ut

Spelar den unga lit­te­ra­tu­ren en undan­skymd roll i Sveriges kul­tur­liv? Hur ser möj­lig­he­terna ut för svenska debu­tan­ter idag? Att komma ut med lit­te­rär text, vare sig det är på pap­per eller på skärm, på för­lag eller blogg, är fram­förallt en fråga om utrymme. Om att ges plats, om vart upp­märk­sam­he­ten är rik­tad. Var äger de avgö­rande sam­ta­len mel­lan för­fat­tare och läsare ru
I lager
95 kr

10TAL 12-13. Klimatsorg

Vilken roll kan lit­te­ra­tu­ren och kons­ten spela för ett eko­lo­giskt upp­vak­nande? I 10TALs nya dub­bel­num­mer ”Klimatsorg” under­sö­ker vi hur eko­lo­giska per­spek­tiv gestal­tas i dagens lit­te­ra­tur och konst, och om kons­ten kan vara en möj­lig stra­tegi för att mobi­li­sera ett mil­jö­en­ga­ge­mang och för­svar för livet på jorden. Läs starka essäer av Helena Granström och Thomas And
I lager
95 kr

10TAL 16. Beslagta

I detta nummer av 10TAL utfors­kar vi ver­bet Beslagta och gör det till ett begrepp: män­ni­skans begär att erövra, kon­fis­kera, göra saker till sitt. Driften att lägga beslag på konst, språk­bruk, kul­tu­rer och andra män­ni­skors iden­ti­te­ter och liv. Vi pub­li­ce­rar nyskrivna tex­ter från Kroatien, Makedonien, Botswana, USA, Marocko, Mexiko, Syrien – berät­tel­ser om krig, våld­täk­ter, ko
I lager
95 kr

10TAL 32. Konspiration & maktkritik

I »Konspiration & maktkritik« skriver poeter, prosaister, forskare och konstnärer utifrån olika perspektiv på konspirationstänkande och maktkritik. Var går gränsen mellan förenklat konspirationstänkande och legitim maktkritik? Vad innebär det att konspirera?
I lager
110 kr

10TAL 33-34. Sydkorea : omstörtande litteratur och konst

10TAL nr 33/34, »Sydkorea. Omstörtande litteratur och konst«, är den första stora introduktionen på svenska av sydkoreansk samtidslitteratur. Fokus ligger på kvinnors röster inom sydkoreansk kultur, röster som nu höjs starkare än någonsin efter den våg av protester och avslöjanden som skakat landets patriarkala etablissemang. I 10TAL nr 33/34 dekonstrueras bland annat den koreanska myten om den na
I lager
120 kr

10TAL 7. Dialog & Revolt

I 10TALs temanummer om kommunikation står samtidskonsten och revolternas år 2011 i fokus. Utmanade videokonst av Magnus Bärtås och Hito Steyerl, black metal och politik i Viktor Roshahls suggestiva målningar, litteraturessäer av bl a John Swedenmark och Malin Nauwerck samt specialskrivna texter med olika perspektiv på "Facebook-revolutionerna" av Lina Ben Mhenni, Afrah Nasser och Dan Jönsson. Även
I lager
95 kr

20-talisterna

På omslaget till 20TALs allra första nummer blickar poeten Ellen Nordmark ut mot horisonten. Det är sent i världen, men det spirar också i vår tid. Nya röster är på väg för att träda ut och formulera vad de ser och vill förändra. När tidskriften är på väg in i sitt femte decennium samlar 20TAL unga poeter och prosaister i det 144 sidor tjocka numret »20-talisterna«.
I lager
120 kr

Animal Farm

A farm is taken over by its overworked, mistreated animals. With flaming idealism and stirring slogans, they set out to create a paradise of progress, justice, and equality.
I lager
75 kr

Att skriva om svenskheten : studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen

Genom att analysera ett urval av den icke-vita svenska litteraturens titlar som har det gemensamt att de aktualiserar frågor om ras och svenskhet undersöker författaren om det går att skriva om svenskheten inför framtiden i ett alltmer mångrasligt Sverige och i den pågående kampen om svenskheten och i det land som var först med att avskaffa rasbegreppet i den färgblinda antirasismens namn.
I lager
200 kr

Att slå dank med virtuositet : reträtten, sysslolösheten, essän

I Att slå dank med virtuositet. Reträtten, sysslolösheten och essän undersöker Emma Eldelin förbindelserna mellan dessa tre storheter med utgångspunkt hos fyra essäistiska författare från renässansen till vår tid: Montaigne, Charles Lamb, Virginia Woolf och Jenny Diski.
I lager
260 kr

Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige

Att teckna sitt jag innebär att i både ord och bild ge sin föreställning av de egna erfarenheterna. I sin studie undersöker Nina Ernsts svenska grafiska självbiografier publicerade 1998–2016 och analyserar självbiografiskt serieskapande från tre olika positioner i verk av Mats Jonsson, Malin Biller och Simon Gärdenfors.
I lager
250 kr

De mörka labyrinterna

Vad är gotik och hur skiljer den sig från skräckromantik och skräck? I De mörka labyrinterna definieras gotik utifrån engelska texter mellan åren 1764–1820. Dessa texter speglas i sin tur i gotiska exempel ur nutida litteratur, till exempel av William S Burroughs och Bruno K Öijer. Dessutom analyseras gotiken i romaner av Alexander Ahndoril, Inger Edelfeldt, Per Hagman och Mare Kandre.
I lager
240 kr

Fantasiens morgonrodnad : en studie i Clas Livijns romaner

I Fantasiens morgonrodnad analyserar Lju­bica Miocevic fyra av Clas Livijns romaner, skrivna på 1810- och 1820-talet. Här löper romantiskt och antiromantiskt sida vid sida; ett parodiskt förhållningssätt till tillvaron samsas med skarp samhällskritik. Clas Livijns självreflexiva romanprosa får i denna bok en djuplo­dande introduktion som tillgängliggör den för en nutida läsekrets.
I lager
240 kr

Förbjuden frukt : litterärt, franskt och kvinnligt

Simone de Beauvoir, George Sand, Ellen Key, Elisabeth Vigée Le Brun, Eugénie de Guérin och Elsa Beskow är några av alla namn i persongalleriet i Förbjuden frukt, där Lena Kåreland – professor em. och kritiker i Svenska Dagbladet – tar oss med på en svindlande resa i essäform och ger nya perspektiv på läsekonsten, kvinnligt författarskap och fransk litteratur och kultur.
I lager
240 kr

Gångtunneln : urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010

I sin avhandling undersöker Lydia Wistisen hur varierande urbana erfarenheter integrerats i svensk ungdomslitteratur från 1800-­talets slut till början 2000-talet.
I lager
240 kr

Gösta Gustaf-Janson som Bo Balderson

Jörgen Dicander hävdar efter sitt omfattande detektivarbete att pseudonymen Bo Balderson har med stor sannolikhet använts av succéförfattaren Gösta Gustaf-Janson. Dicander lägger fram sjutton starka bevis för detta.
I lager
85 kr

Harighe Laleh

I lager
100 kr

Hitta hem

Hemlängtan är en känsla vi nog alla bär med oss. Kanske är det saknaden efter ett hem man tvingats överge eller drömmen om ett sammanhang man aldrig haft. »Hitta hem« är temat för sista numret av 10TAL, innan tidskriften byter namn till 20TAL. Detta nummer innehåller översättningar och introduktioner av flera stora internationella poeter som Raúl Zurita från Chile, Maria Stepanova från Ryssland sa
I lager
120 kr

Hushållspolitik : konsumtion, kön och uppfostran i August Strindbergs Giftas

I Hushållspolitik undersöker Anna Cavallin hur August Strindbergs novellsamlingar Giftas I–II kan läsas som rådgivningslitteratur. Boken analyserar också hur det sena 1800-talets framväxande konsumtionskultur är närvarande i de hem som skapas av novellernas huvudpersoner. Genom den heteronormativa begärsekonomin konstrueras kön, män och kvinnor blir till – som par och som konsumenter.
I lager
230 kr

I begjærets tjeneste: Strindberg og Lacan på scenen

I avhandlingen I begjærets tjeneste står noen Strindberg-karakterer og den franske psykoanalytikeren Jacques Lacan på scenen. I dette rampelyset får de fiktive karakterene nye roller, enten de agerer i Stockholm, Paris, Genève eller mellom to bokpermer.
I lager
200 kr

In Other Worlds

8 i lager
75 kr

Kahlil Gibran: Legendens liv och verk

Denna kompletta biografi följer fenomenet Gibran (1883-1931), filosof, poet och konstnär, född i Libanon men bosatt i USA under större delen av sitt liv. Med hjälp av tidigare opublicerade dokument beskriver författarna hans barndom i Libanon, hans fattiga år i sekelskiftets Boston och hans genombrott som författare och konstnär i New York under tjugotalet.
I lager
270 kr

Landskapsläsning. Utfärder i W.G. Sebalds poesi

W.G. Sebald (1944–2001) har länge ­betraktats som en av de viktigaste ­författarna kring millennieskiftet, och hans prosa har kommit att inta en alltmer central plats i samtalet om vår tids ­litteratur. Men det finns också en helt annan sida av hans skrivande, som hittills passerat obemärkt: under nära fyra decennier producerade Sebald dikter. Här presenteras för första gången ett urval.
I lager
220 kr

Martin Andersen Nexø : den nordiska arbetarlitteraturens pionjör

I Martin Andersen Nexø. Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär tecknar Per-Olof Mattsson en bred och mångfacetterad bild av Nexø som proletärförfattare, politiker och inspiratör, ur ett svenskt perspektiv.
I lager
260 kr

Mörkerstråk : lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga

Men vad ­betydde musiken för den tyskspråkiga poesin under 1900-talet? I ”Mörkerstråk” närmar sig Axel Englund denna fråga genom fyra av förra seklets mest framstående lyriker: Rainer Maria ­Rilke, Nelly Sachs, Paul Celan och Ingeborg ­Bachmann.
I lager
220 kr

Negotiating with the Dead

Ej i lager
95 kr

Närvarande i sitt språk : om Erik Rosenbergs fåglar i Sverige

Ända sedan Erik Rosenbergs fältguide Fåglar i Sverige utkom första gången 1953 har den haft en särställning bland våra fågelhandböcker, och många har talat om dess litterära värden. Pär-Yngve Andersson beskriver här Rosenbergs egenart som författare och diskuterar varför boken kan ses som unik för sin genre.
I lager
220 kr

Selma, Anna och Elise. Brevväxling mellan Selma Lagerlöf, Anna Oom och Elise Malmros åren 1886-1937. Del 2 1914-1937

När andra delen av boken Selma, Anna och Elise. Brevväxling mellan Selma Lagerlöf, Anna Oom och Elise Malmros åren 1886-1937 tar sin början har Selma Lagerlöf blivit den världsberömda författarinna som de alla i sin ungdom så hett önskade att hon skulle bli. Vi får en inblick i Selma Lagerlöfs alltmer hektiska liv, där hon ändå värnar om vänskapen med väninnorna i Landskrona, som hon genom hela li
I lager
300 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!