Kategorier

Litteraturvetenskap

Attribut
Sortering
Visa per sida

Att slå dank med virtuositet : reträtten, sysslolösheten, essän

I Att slå dank med virtuositet. Reträtten, sysslolösheten och essän undersöker Emma Eldelin förbindelserna mellan dessa tre storheter med utgångspunkt hos fyra essäistiska författare från renässansen till vår tid: Montaigne, Charles Lamb, Virginia Woolf och Jenny Diski.
I lager
300 kr

Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige

Att teckna sitt jag innebär att i både ord och bild ge sin föreställning av de egna erfarenheterna. I sin studie undersöker Nina Ernsts svenska grafiska självbiografier publicerade 1998–2016 och analyserar självbiografiskt serieskapande från tre olika positioner i verk av Mats Jonsson, Malin Biller och Simon Gärdenfors.
I lager
250 kr

Fantasiens morgonrodnad : en studie i Clas Livijns romaner

I Fantasiens morgonrodnad analyserar Lju­bica Miocevic fyra av Clas Livijns romaner, skrivna på 1810- och 1820-talet. Här löper romantiskt och antiromantiskt sida vid sida; ett parodiskt förhållningssätt till tillvaron samsas med skarp samhällskritik. Clas Livijns självreflexiva romanprosa får i denna bok en djuplo­dande introduktion som tillgängliggör den för en nutida läsekrets.
I lager
240 kr

Förbjuden frukt : litterärt, franskt och kvinnligt

Simone de Beauvoir, George Sand, Ellen Key, Elisabeth Vigée Le Brun, Eugénie de Guérin och Elsa Beskow är några av alla namn i persongalleriet i Förbjuden frukt, där Lena Kåreland – professor em. och kritiker i Svenska Dagbladet – tar oss med på en svindlande resa i essäform och ger nya perspektiv på läsekonsten, kvinnligt författarskap och fransk litteratur och kultur.
I lager
230 kr

Gångtunneln : urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010

I sin avhandling undersöker Lydia Wistisen hur varierande urbana erfarenheter integrerats i svensk ungdomslitteratur från 1800-­talets slut till början 2000-talet.
I lager
240 kr

Hushållspolitik : konsumtion, kön och uppfostran i August Strindbergs Giftas

I Hushållspolitik undersöker Anna Cavallin hur August Strindbergs novellsamlingar Giftas I–II kan läsas som rådgivningslitteratur. Boken analyserar också hur det sena 1800-talets framväxande konsumtionskultur är närvarande i de hem som skapas av novellernas huvudpersoner. Genom den heteronormativa begärsekonomin konstrueras kön, män och kvinnor blir till – som par och som konsumenter.
I lager
230 kr

Kahlil Gibran: Legendens liv och verk

Denna kompletta biografi följer fenomenet Gibran (1883-1931), filosof, poet och konstnär, född i Libanon men bosatt i USA under större delen av sitt liv. Med hjälp av tidigare opublicerade dokument beskriver författarna hans barndom i Libanon, hans fattiga år i sekelskiftets Boston och hans genombrott som författare och konstnär i New York under tjugotalet.
I lager
250 kr

Kritik III (1936–1946)

Kritik III avslutar utgivningen av Eyvind Johnsons samlade kritik och innefattar recensioner från perioden 1936–1946. De är inte bara viktiga i förståelsen av Johnsons eget författarskap utan ger även en mångfacetterad bild av periodens litteratur, så som denna betraktas av en etablerad författare med starka band till arbetarrörelsen och med en tydlig antinazistisk hållning.
9 i lager
240 kr

Kritik och beundran : Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750-1850

I Kritik och beundran. Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750–1850, får Rousseaus idéer om uppfostran, statsskick, naturen och musiken en intressant och allsidig belysning, samtidigt som den stora idéomvälvningen i Sverige mellan 1700- och 1800-tal ges nya spännande fasetter.
I lager
240 kr

Landskapsläsning. Utfärder i W.G. Sebalds poesi

W.G. Sebald (1944–2001) har länge ­betraktats som en av de viktigaste ­författarna kring millennieskiftet, och hans prosa har kommit att inta en alltmer central plats i samtalet om vår tids ­litteratur. Men det finns också en helt annan sida av hans skrivande, som hittills passerat obemärkt: under nära fyra decennier producerade Sebald dikter. Här presenteras för första gången ett urval.
I lager
220 kr

Martin Andersen Nexø : den nordiska arbetarlitteraturens pionjör

I Martin Andersen Nexø. Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär tecknar Per-Olof Mattsson en bred och mångfacetterad bild av Nexø som proletärförfattare, politiker och inspiratör, ur ett svenskt perspektiv.
I lager
260 kr

Närvarande i sitt språk : om Erik Rosenbergs fåglar i Sverige

Ända sedan Erik Rosenbergs fältguide Fåglar i Sverige utkom första gången 1953 har den haft en särställning bland våra fågelhandböcker, och många har talat om dess litterära värden. Pär-Yngve Andersson beskriver här Rosenbergs egenart som författare och diskuterar varför boken kan ses som unik för sin genre.
I lager
220 kr

Resa med Charley

En bok om resandets konst.
I lager
260 kr

Tjugo röster om Anna Rydstedt

Om Anna Rydstedt (1928–1994) skriver Jan Olov Ullén i denna bok: ”Hennes poesi är lätt att ta till sig och samtidigt omöjlig att bli riktigt färdig med. Därför lever den, därför är den klassisk.” Tjugo författare, litteraturvetare, konstnärer och vänner belyser ur olika infallsvinklar Anna Rydstedt med närhet till hennes person, verk och det lyriska språkets möjlighet att fördjupa verkligheten.
I lager
210 kr

Ur en scholaris' verkstad : studier och kommentarier

I Vilhelm Ekelundsamfundets utgivning av Ekelunds skrifter har flertalet efterlämnade anteckningar om författare och böcker samlats i denna volym. Merparten av anteckningarna är från 1913–1949 och ger en bild av Ekelunds utveckling som kritiker i förhållande till både hela litteraturer och enskilda författare.
I lager
140 kr

Utplåna fraserna. Föreläsningar, tal och utvalda texter

”En författares uppgift är att utplåna fraserna”, sade Ingeborg Bachmann vid mottagandet av Anton Wildgans litteraturpris 1972. Hennes tankar om litteraturens ansvar och verkan präglar hela denna samling texter, vars stomme utgörs av fem poetikföreläsningar från vintern 1959–1960. Genom alla texterna kan vi höra det som motverkar språkets och litteraturens förstelning: en levande röst.
I lager
220 kr

Utsikt från en bergstopp : Jean-Jacques Rousseau och naturen

Utsikt från en bergstopp fokuserar på Rousseaus natursyn med utgångspunkt i succéromanen Julie eller Den nya Héloïse. Analysen leder in i hemlighetsfulla trädgårdar och ut på haven till exotiska öar – och framförallt upp till Alpernas toppar där världen kan betraktas med nya ögon.
I lager
220 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!