Kategorier

Socialhistoria och kulturhistoria

Sortering
Visa per sida

Amerikaminnen : återvandrare och invandrare berättar

Berättelser från trettio Amerikafarare som tidigt 1900-tal lämnade svenskbygderna i Österbotten och sökte lyckan och ett nytt liv i landet i väster. Boken bygger på intervjuer med återvandrare och invandrare i USA och Kanada. Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.
I lager
260 kr

Att skapa en värld

Denna bok beskriver hur Stena Bulk och Concordia Maritime har gått från att ha ett brokigt urval båtar med skiftande kvalitet i början av 1980-talet, till att idag ha en verksamhet som omfattar nära hundra fartyg som marknadsförs som det senaste och bästa redarbranschen har att erbjuda de som vill frakta olja och andra produkter.
I lager
140 kr

Diversity in the swedish film heritage 1890-1950

The art of film came to Sweden after the European colonization of large parts of the world, at the height of racial thinking and at a time of mass emigration from Europe to America. This book explains how this impacted on Swedish film and how filmmaking was introduced into the country by entrepreneurs from other countries. Film became the most popular form of entertainment, but what kind of images
I lager
120 kr

Drontmannen

En dag i början av 1900-talet får ­ur­makaren i den lilla skånska byn Ausås för sig att han ska bygga ett flygplan. Drygt hundra år senare bestämmer sig en skånsk historiker för att följa spåren efter hans projekt och ta reda på varifrån hans märkliga idé kom. Resultatet blir en rapsodisk essä om små människor med stora drömmar.
I lager
210 kr

En svunnen värld bortom landbackens horisont

Sjöfarare och sjöfartsintresserade landkrabbor berättar om skepp och sjömän, om märkliga händelser till sjöss, om skeppskamrater, om händelserika och äventyrliga resor. Många av berättelserna är fängslande, ofta spännande, ibland roliga, ibland tragiska upplevelse och minnen från de stora haven och en svunnen tid. En färgstark bildmosaik med självupplevelsens prägel från livet till sjöss under seg
I lager
95 kr

Eros, philia, agape : kärlekens kulturhistoria - en vänbok till Inga Sanner

Denna bok tar sin utgångspunkt i ­kärlek som ett i grunden mångtydigt och omtvistat begrepp i västerländsk idéhistoria. Med en aktualisering och prob­lematisering av begreppen eros, philia och agape utforskar den kärlek som historiskt och kulturellt fenomen. Boken består av sjutton essäer som rör sig mellan breda kunskapsfält som känslohistoria, kulturhistoria och politisk idéhistoria.
I lager
210 kr

Fadäser och framgångar i TV-musikens och radions entourage

Hur gick det egentligen till när TV:n blev en självklar del av svenskarnas vardag på 1960- och 70-talet? En tid då man såg möjligheten att äntligen kunna nå den stora publiken med klassisk musik – och låta stora världsnamn uppträda hemma i vardagsrummen. Följ med bakom kulisserna i svensk TV:s barndom.
I lager
190 kr

Fanzinerad

Fanzines handlar om att ta makten över ordet och bilden, om att höras i bruset. Fanzines görs av människor som har något att berätta och som själva ser till att göra det. Det här är en bok om dem. Bland de intervjuade fanzinemakarna återfinns bland annat Pontus Lundkvist, Henrik Bromander, Bitte Andersson, Simon Gärdenfors och Stefan Zachrisson.
I lager
55 kr

Fiskköpare möter fiskare : från Rådmansö till Mönsterås

Stockholms Fiskköpareämbete hade till 1847 monopol på handeln med levande fisk. Ämbetsbröderna byggde upp ett nätverk av hamnställen från Rådmansö till Mönsterås där den levande fisken köptes från skärgårdsbönderna. Den levande fisken seglades till Stockholm där fiskköparna hade monopol på försäljningen.Efter 1847 förändrades handeln med fisk i Stockholm och längs ostkusten, med nya organisationer
I lager
270 kr

Fotbollens kuriosakabinett : svensk fotbolls kulturarv i ord och bild

I Fotbollens Kuriosakabinett dokumenteras fotbollens mest spännande föremål. Här visas klenoder och en mängd föremål från landets alla stor- och småklubbar, från herr- och damfotbollen. Kungliga Biblioteket har bidragit med sin fina samling av affischer. Här finns det bästa från landets museer. På så vis kan den svenska fotbollens långa kulturhistoria berättas på ett nytt sätt via 900 bilder.
I lager
320 kr

Fredssoldater. Armemuseum årsbok 2008/2009

"Fredssoldater" är temat för Armémuseums årsbok, en extra stor volym för de två åren 2008/2009. Lång väntan där ingenting händer och hjälpande insatser i svårt härjade krigsområden är olika sidor av en fredssoldats uppdrag. På Försvarsmaktens hemsida sägs det att 1 800 svenskar gör utlandstjänst varje år. I det moderna försvaret ska oroshärdar stoppas där de uppstår och konflikter begränsas från
I lager
220 kr

Förnuft eller känsla : adel, kärlek och äktenskap

Var det verkligen så att allianser och egendom styrde de adliga äktenskapsvalen under 1700-, 1800- och 1900-talen? Med hjälp av dagböcker, brev och memoarer låter historikern Brita Planck oss komma nära en rad av tidens adliga par – och berättar om starka förälskelser och förverkligade drömmar om kärlek.
I lager
240 kr

Historiens vita fläckar : om rasismens rötter i Sverige

Sveriges historia har vita fläckar. Efter andra världskriget stod konsekvenserna av rastänkande plågsamt klara. Sverige hade varit rasbiologins pionjärland samt en kugge i den transatlantiska slavhandeln och det koloniala projektet. ”Vetenskap”, folkbildning och skolpropaganda trummade in budskapen om den vita rasens överlägsenhet, glorifierade den svenska självbilden och spred lögner om ”vilden”.
I lager
260 kr

Humanimalt : oss djur emellan i medicin och samhälle

Humanmedicin möter djurmedicin i en rad högaktuella historiska fallstudier. Forskare skriver kort och spännande - både roande och oroande - om epidemier, vaccination och dissektion, om mat, medicin och bot ur historiskt och nutida perspektiv. De sätter in välkända fakta i nya sammanhang, visar på oväntade samband och ställer angelägna frågor. Boken handlar om vår relation till djur för olika syfte
I lager
220 kr

Hög standard : Om Sonet, folkhemmet och starten för det svenska musikundret

Berättelsen om skivbolaget Sonet, folkhemmet och starten för det svenska musikundret

Folkparker, rökiga jazzklubbar och vinylskivor. Den som söker embryot till det svenska musikundret hittar det hos skivbolaget Sonet.

Grundat utan masterplan, lönsamhetskrav eller tankar på börsintroduktion blev Sonet ett av våra största och mest spännande skivbolag.
I lager
290 kr

I det vita och det blå. Malmö FF:s matchtröjor genom tiderna

Rätt utfört är en matchtröja i kombination med ett klubbmärke något som definierar en fotbollförening. MFF har, trots vissa avvikelser, den kontinuiteten och traditionen.


Därför är basen i den här boken en gigantisk tröjsamling. Med den som grund knyts händelser eller personer till de presenterade tröjorna och allt bildar en fascinerande färd genom MFF: ...

7 i lager
380 kr

Inom/Utom. Kropp, själ och samhälle i medicinens gränsland förr och nu

När blir människan en människa? Vad formar hennes hälsa och identitet? Det är gemensamma teman för kulturhistoriska fallstudier om företeelser i medicinens marginaler. Fjorton författare beskriver tidiga och nutida föreställningar om det mänskliga, om relationen mellan kropp och själ, mellan människan och hennes miljö. Här behandlas mikroskop och spiritister, deformerade skallar och tatueringar, p
I lager
220 kr

Kolning : historier och hantverk

För hundra år sedan svepte röken från tusentals kolmilor över skogsbygderna runt järnbruken. Kolarna vaktade milorna dygnet runt, ett fritt och farligt arbete. Många författare har gett uttryck åt dess poesi och myter. Boken tar sin början i forntidens kolningsgropar och leder fram till dagens handel med grillkol.

I lager
300 kr

Konsten på Grönsöö

I boken visas ett urval av Grönsöös konst. Den har inga anspråk på att vara komplett, då konstsamlingen består av flera hundra verk, men den ger ändå en representativ bild över konsten här på Grönsöö. I det stora ger den också en bild över hur en herrgårdssamling generellt kan se ut i Sverige.
I lager
85 kr

Kungliga slotten : människor och berättelser

Kungliga slotten – Människor och berättelser skildrar på ett lättillgängligt sätt slottens spännande historia och människorna som har bott där. Denna rikt illustrerade bok speglar historiska miljöer genom berättelser om människor och föremål i slotten. Tack vare det smidiga formatet passar boken bra både att ge bort som present och ha med sig som följeslagare på egna upptäcksfärder till slotten.
I lager
250 kr

Morkarla kyrka: med målningar från 1584 av Erik Nilsson

Morkarla kyrka är en uppländsk 1400-talskyrka något vid sidan om allfarvägen. Den kan verka oansenlig, men visar sig vara ovanligt rik på kulturskatter. Här berättar författaren Gunnar Ahlbäck på ett initierat och medryckande sätt om kyrkans målningar från det sena 1500-talet. I kyrkans målningar återges gamla folksagor. Här finns djävlar, helgon och änglar och bibliska figurer.
I lager
220 kr

Mångfalden i det Svenska Filmarvet 1890-1950

Filmen som konstart kom till Sverige efter att Europas stormakter koloniserat stora delar av världen, under rastänkandets höjdpunkt och massemigrationens tid. Här presenteras hur filmen påverkades av detta samt hur den introducerades till Sverige tack vare utländska entreprenörer. Filmen blev folkets populäraste underhållningsmedium. Men vilka bilder spreds om andra etniska grupper? Detta är den f
I lager
120 kr

Nuortasiidaid Heargesearvi / Nordbyarnas härkförening : några personliga minnesbilder från föreningstiden och hur det var att tämja och tävla med renar

Renkapplöpningar är en sport som få utanför den samiska världen känner till. Att tämja renar för att sedan tävla med dem blev ett spännande avbrott i den vardagliga renskötseln i Sverige. Boken berättar om en av Sveriges första renkapplöpningsföreningar, dess historia och hur det var att tämja och tävla med renar.
I lager
170 kr

Nybyggare i Malmö : Krageholmsgatans framväxt 1930-1940

Vad berättar en gatas historia om livet i Malmö under 1930- och 40-talen? När Per Albin Hansson 1928 höll sitt ”folkhemstal” hade Sverige Europas sämsta bostäder. I Malmö fanns arbeten och att lösa bostadsbristen var viktigt. Hit flyttade personer från hela Sverige för att arbeta på Kockums, Malmö Yllefabrik AB, SJ, i butiker eller för att starta egna företag.
I lager
210 kr

Paradisets Barnbarn : lärdomar genom wixárica-indianerna i Mexiko 1970-2001

Lärdomar genom wixárica-indianerna i Mexiko 1970-2001 Om människans identifikation med naturen, till platsen över den på guds högra sida.
I lager
95 kr

Pionjärerna : svenskar och spanjorer ville skapa ett turistparadis på Gran Canaria

Nästan alla svenskar har en relation till Kanarieöarna! Författaren började intervjua svenskar som var på ön för ca 50 år sedan. Hon blev helt fängslad av den osannolika historien om att det var svenskar som vågade tro på en greves visioner om en hel turiststad på Gran Canarias sydspets. 184 s, 100 foton.
I lager
180 kr

Royal physician Axel Munthe : the art of life

Illustrated with inspirational photos, this book captures the essence of the multifaceted and charismatic Dr. Axel Munthe's humanitarian deeds and adventures and his surprisingly modern art of life. It's giving nothing to mankind to not give oneself, was the contemporary credo of Dr. Munthe, the philanthropist, writer, Royal Physician and beloved friend of the Swedish Queen Victoria.
I lager
320 kr

Stora Sköndal : arbetet, livet och diakonerna

Berättelsen om Stora Sköndal rymmer ett stycke fascinerande svensk historia som inleds vid förra sekelskiftet – och utvecklingen fortgår än idag. Det började med en utbildning av diakoner för män, en grundsten till 1900-talets utbildning av socialarbetare, och med ett av landets första vårdhem för epileptiker. Författarna ger de stora dragen, men låter oss också möta enskilda öden.
I lager
260 kr

Tavkirarlilar Tarihi ve Kültürü

Yaklasik bes yildir, Hüseyin Mirza Karagöz ve Ali Karagöz’ün çok genis bir cografyada, uzun soluklu bir saha çalismasindan sonra hazirladiklari kitap,
Tavkirarlilarin eriyip kaybolmakla yüzyüze kalan tarih ve kültürüne bir isik tutar.
Yaklasik 400 yillik bir tarihi seyahatin Avrupa’ya kadar nasil gerçeklestigini, geçirdigi kültürel asamalari ve göçler hakkinda çok ayrintili bilgiler ver
I lager
250 kr

The Handbook of Yoruba Religious Concepts

Most of the Africans who were enslaved and brought to the Americas were from the Yoruba nation of West Africa, an ancient and vast civilization. In the diaspora caused by the slave trade, the guiding concepts of the Yoruba spiritual tradition took root in Haiti, Puerto Rico, Cuba, Brazil, and the United States.
I lager
140 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!