Kategorier

Socialhistoria och kulturhistoria

Sortering
Visa per sida

50-talets bästa vänner

En annorlunda reportagebok som berättar om designintresserade personer med ett gemensamt engagemang: Stor och uppriktig kärlek för 1950-talets former, musik, kultur och prylar. Över 300 bilder och nedslag på ett 20-tal olika ställen i Sverige där 50-talsnostalgin lever och utvecklas till något helt nytt på 2000-talet.
8 i lager
180 kr

Amerikaminnen : återvandrare och invandrare berättar

Berättelser från trettio Amerikafarare som tidigt 1900-tal lämnade svenskbygderna i Österbotten och sökte lyckan och ett nytt liv i landet i väster. Boken bygger på intervjuer med återvandrare och invandrare i USA och Kanada. Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.
I lager
280 kr

Att bevara en kulturmiljö : bildandet av Grönsöö kulturhistoriska stiftelse

Att bevara en kulturmiljö - bildandet av Grönsöö Kulturhistoriska Stiftelse
I lager
45 kr

Att skapa en värld

Denna bok beskriver hur Stena Bulk och Concordia Maritime har gått från att ha ett brokigt urval båtar med skiftande kvalitet i början av 1980-talet, till att idag ha en verksamhet som omfattar nära hundra fartyg som marknadsförs som det senaste och bästa redarbranschen har att erbjuda de som vill frakta olja och andra produkter.
I lager
150 kr

Bortom rätt och fel

Vad gör Rabbi Zusia så rädd inför mötet med Gud? Hur ska Nasreddin Hodja bli av med alla maskrosor och varför rakade lärarinnan av sig håret? Svaren på dessa frågor och 27 andra berättelser har du i din hand. Historierna kommer från olika delar av världen och säger alla någonting om vad det innebär att vara människa. De varvas med reflektioner, citat och öppna frågor som bjuder in dig till en resa
I lager
130 kr

De Fattiges Vänner 1819-2019 : Hjälparbete i Göteborg under två sekel

I början av 1800-talet försämrades livsvillkoren hastigt för den växande befolkningen i Göteborg. Det var genom enskilda insatser och frivilliga gåvor och donationer som hjälp stod att få och år 1819 bildades Sällskapet De Fattiges Vänner. Detta sällskap är idag en stiftelse som verkar som en betydelsefull hjälporganisation.
I lager
130 kr

Diversity in the swedish film heritage 1890-1950

The art of film came to Sweden after the European colonization of large parts of the world, at the height of racial thinking and at a time of mass emigration from Europe to America. This book explains how this impacted on Swedish film and how filmmaking was introduced into the country by entrepreneurs from other countries. Film became the most popular form of entertainment, but what kind of images
I lager
120 kr

Doktor Dubb Dikterar : omsorg om fattiga barn i Göteborg 1800-1850

I denna bok undersöks hur man i Göteborg 1800 – 1850 under växlande konjunkturer och i skuggan av en samtida livlig rikspolitisk fattigdomsdebatt, försökte rent praktiskt hjälpa, omhänderta och fostra fattiga barn med syftet att rädda dem undan svält och tiggeri.
I lager
200 kr

Drakar i öst och väst

I lager
160 kr

Drontmannen

En dag i början av 1900-talet får ­ur­makaren i den lilla skånska byn Ausås för sig att han ska bygga ett flygplan. Drygt hundra år senare bestämmer sig en skånsk historiker för att följa spåren efter hans projekt och ta reda på varifrån hans märkliga idé kom. Resultatet blir en rapsodisk essä om små människor med stora drömmar.
I lager
210 kr

En svunnen värld bortom landbackens horisont

Sjöfarare och sjöfartsintresserade landkrabbor berättar om skepp och sjömän, om märkliga händelser till sjöss, om skeppskamrater, om händelserika och äventyrliga resor. Många av berättelserna är fängslande, ofta spännande, ibland roliga, ibland tragiska upplevelse och minnen från de stora haven och en svunnen tid. En färgstark bildmosaik med självupplevelsens prägel från livet till sjöss under seg
I lager
95 kr

Eros, philia, agape : kärlekens kulturhistoria - en vänbok till Inga Sanner

Denna bok tar sin utgångspunkt i ­kärlek som ett i grunden mångtydigt och omtvistat begrepp i västerländsk idéhistoria. Med en aktualisering och prob­lematisering av begreppen eros, philia och agape utforskar den kärlek som historiskt och kulturellt fenomen. Boken består av sjutton essäer som rör sig mellan breda kunskapsfält som känslohistoria, kulturhistoria och politisk idéhistoria.
I lager
210 kr

Ett västsvenskt kulturarv : de enskilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg

I boken Ett västsvenskt kulturarv : de enskilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg presenteras för första gången landsarkivets bestånd av enskilda arkiv. Över 2 200 arkiv från företag, föreningar, gårdar, släkter, privatpersoner m.fl.

En stor del av boken handlar om företagsarkiven och västsvensk näringslivshistoria. En prioritering som speglar landsarkivets rol
I lager
280 kr

Explosionen som fick världen i rullning. 100 år bakom ratt och styre

Explosionen som fick världen i rullning. 100 år bakom ratt och styre Det här är en bok jag har letat efter länge, nu har jag haft glädjen att skriva den själv. Den bjuder på ”mums” för motornostalgier i alla åldrar. Här finns 224 fullmatade sidor med härligt roande fordons- och motorgodis i bild och text. Motorskribenten Gunnar Flodén gör spännande nerslag i 1900-talets alla decennier.
I lager
75 kr

Fadäser och framgångar i TV-musikens och radions entourage

Hur gick det egentligen till när TV:n blev en självklar del av svenskarnas vardag på 1960- och 70-talet? En tid då man såg möjligheten att äntligen kunna nå den stora publiken med klassisk musik – och låta stora världsnamn uppträda hemma i vardagsrummen. Följ med bakom kulisserna i svensk TV:s barndom.
I lager
200 kr

Fanzinerad

Fanzines handlar om att ta makten över ordet och bilden, om att höras i bruset. Fanzines görs av människor som har något att berätta och som själva ser till att göra det. Det här är en bok om dem. Bland de intervjuade fanzinemakarna återfinns bland annat Pontus Lundkvist, Henrik Bromander, Bitte Andersson, Simon Gärdenfors och Stefan Zachrisson.
I lager
45 kr

Fisken i forskningen

I denna bok beskrivs inte bara samhällets förhållande till fisk som resurs. Här finns också en berättelse om hur fisket och närheten till havet påverkat kulturen och människors identitet i länderna kring västerhavet, vilket i sin tur har stor betydelse för utvecklingen av Göteborgs universitets starka marina profil och samarbetet med Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.
I lager
240 kr

Fiskköpare möter fiskare : från Rådmansö till Mönsterås

Stockholms Fiskköpareämbete hade till 1847 monopol på handeln med levande fisk. Ämbetsbröderna byggde upp ett nätverk av hamnställen från Rådmansö till Mönsterås där den levande fisken köptes från skärgårdsbönderna. Den levande fisken seglades till Stockholm där fiskköparna hade monopol på försäljningen.Efter 1847 förändrades handeln med fisk i Stockholm och längs ostkusten, med nya organisationer
I lager
290 kr

Forshaga och folkrörelserna - ett samhälle i förändring

Under 1800- och 1900-talet växte folkrörelserna och de påverkade utvecklingen för människorna i Sverige och Forshaga. Under 1960-talet började industrin gå dåligt i Forshaga och ishockeylaget degraderades från högsta serien. Markområden exproprierades och bebyggdes med villor och gammal bebyggelse revs. Det innebar ökad inflyttning och krav på kommunen på skolor, barnomsorg mm.
I lager
140 kr

Fotbollens kuriosakabinett : svensk fotbolls kulturarv i ord och bild

I Fotbollens Kuriosakabinett dokumenteras fotbollens mest spännande föremål. Här visas klenoder och en mängd föremål från landets alla stor- och småklubbar, från herr- och damfotbollen. Kungliga Biblioteket har bidragit med sin fina samling av affischer. Här finns det bästa från landets museer. På så vis kan den svenska fotbollens långa kulturhistoria berättas på ett nytt sätt via 900 bilder.
I lager
310 kr

Fredssoldater. Armemuseum årsbok 2008/2009

"Fredssoldater" är temat för Armémuseums årsbok, en extra stor volym för de två åren 2008/2009. Lång väntan där ingenting händer och hjälpande insatser i svårt härjade krigsområden är olika sidor av en fredssoldats uppdrag. På Försvarsmaktens hemsida sägs det att 1 800 svenskar gör utlandstjänst varje år. I det moderna försvaret ska oroshärdar stoppas där de uppstår och konflikter begränsas från
I lager
220 kr

Från pinnar till Concrete . möbeltillverkningen i Värnamobygden

Möbeltillverkningen i Värnamobygden
I västra Småland finns sedan gammalt en av Sveriges starkaste företagarregioner. Entreprenörsandan utvecklades tidigt till en viktig del i den lokala identiteten. En skicklig yrkeskår växte fram, entreprenörsandan var stark, det var sällan långt mellan fabrikerna. Produkter från dessa fabriker skulle återfinnas i många svenska hem.
I lager
200 kr

Förnuft eller känsla : adel, kärlek och äktenskap

Var det verkligen så att allianser och egendom styrde de adliga äktenskapsvalen under 1700-, 1800- och 1900-talen? Med hjälp av dagböcker, brev och memoarer låter historikern Brita Planck oss komma nära en rad av tidens adliga par – och berättar om starka förälskelser och förverkligade drömmar om kärlek.
I lager
250 kr

Gnostic Mysteries Of Sex : Sophia the Wild One and Erotic Christianity

Reconstructs the lost world of Gnostic spiritual-erotic experience through examination of every surviving text written by heresiologists Investigates the sexual gnosis practices of the Barbelo Gnostics of the 2nd century and their connections to the Gnostic Aeon Sophia, the Wild Lady of Wisdom Explains the vital significance of “the seed” as a sacrament in Gnostic practice Examining ...
Ej i lager
200 kr

Göteborg 1713: en visuell mikrohistoria

Göteborg 1713 – en visuell mikrohistoria är en bok som handlar om stadens invånare och deras möjligheter att själva definiera sin omgivning under århundradets inledande decennier. Genom en kombination av illustrationer och textfragment erbjuder boken en utvidgad läsning om en tongivande tid i stadens äldre historia då Göteborg var en plats i förändring i skuggan av stora nordiska kriget.
I lager
280 kr

Historiens vita fläckar : om rasismens rötter i Sverige

Sveriges historia har vita fläckar. Efter andra världskriget stod konsekvenserna av rastänkande plågsamt klara. Sverige hade varit rasbiologins pionjärland samt en kugge i den transatlantiska slavhandeln och det koloniala projektet. ”Vetenskap”, folkbildning och skolpropaganda trummade in budskapen om den vita rasens överlägsenhet, glorifierade den svenska självbilden och spred lögner om ”vilden”.
I lager
280 kr

Humanimalt : oss djur emellan i medicin och samhälle

Humanmedicin möter djurmedicin i en rad högaktuella historiska fallstudier. Forskare skriver kort och spännande - både roande och oroande - om epidemier, vaccination och dissektion, om mat, medicin och bot ur historiskt och nutida perspektiv. De sätter in välkända fakta i nya sammanhang, visar på oväntade samband och ställer angelägna frågor. Boken handlar om vår relation till djur för olika syfte
I lager
220 kr

Hungerkravallerna Göteborg 1917 : Ett utställningsprojekt vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg

Våren 1917 kokade Sverige av missnöje och runt om i landet samlades människor för massdemonstrationer och hungerprotester. I Göteborg demonstrerade 10 000-tals människor, och lördagen den 5 maj kulminerade missnöjet i den knappt dygnslånga händelse som gått till historien som "hungerkravallerna" eller "brödupproret i Göteborg".
I lager
85 kr

Hög standard : Om Sonet, folkhemmet och starten för det svenska musikundret

Berättelsen om skivbolaget Sonet, folkhemmet och starten för det svenska musikundret

Folkparker, rökiga jazzklubbar och vinylskivor. Den som söker embryot till det svenska musikundret hittar det hos skivbolaget Sonet.

Grundat utan masterplan, lönsamhetskrav eller tankar på börsintroduktion blev Sonet ett av våra största och mest spännande skivbolag.
I lager
300 kr

I det vita och det blå. Malmö FF:s matchtröjor genom tiderna

Rätt utfört är en matchtröja i kombination med ett klubbmärke något som definierar en fotbollförening. MFF har, trots vissa avvikelser, den kontinuiteten och traditionen.


Därför är basen i den här boken en gigantisk tröjsamling. Med den som grund knyts händelser eller personer till de presenterade tröjorna och allt bildar en fascinerande färd genom MFF: ...

I lager
380 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!