Kategorier

Essäer

Sortering
Visa per sida

Alla de andra som också skrev : essäer, samtal och dagböcker

"Mina böcker ska vara som brev riktade till varje enskild läsare. Inget kan bli mer personligt än en text. I orden och bokstävernas struktur finns en kärlek och en tillgivenhet som är större än författaren själv." Det skriver Thomas Nydahl som i sin nya bok Alla de andra som också skrev bjuder in till tretton olika författarskap, deras återkommande teman, texternas ursprung, författarnas pa
I lager
160 kr

Dag för dag : texter från en särskild tid

Texter från en särskild tid är underrubriken till en samling betraktelser som poeten Bengt Berg sänder oss från sin utpost på landet under en brinnande coronapandemi. Svävande i ett tidens vakuum fångar författaren flyktiga infall och tankar som når honom under strövtågen i påtvingad karantän. Språket blir ett sätt att leka frihet i en annars kringskuren fysisk tillvaro.
I lager
190 kr

Demokratins röst

Litteraturen är varken ett samhällets utanverk eller en söndagssyssla: litteraturen är omistlig för demokratin, för vår förmåga till inlevelse och respekt, förvåning och förnyelse. Det hävdar Ulf Eriksson i denna essä, som närmast har formen av en pamflett, där en stark kritik av de senaste årens massmediala och kulturpolitiska tendenser också rymmer ett uppfordrande utopiskt perspektiv.
I lager
180 kr

Ett eget rum

Virginia Woolf skapar i Ett eget rum en formel för kvinnors intellektuella, ekonomiska och sociala frigörelse som fått ett oerhört genomslag. Med humor, fantasi och klarsynthet tar hon läsaren på hisnande utflykter i tid och rum, på höstliga vandringar i London, Oxford och Cambridge liksom på besök hos galna hertiginnor och blyga brevskrivare. Fast besluten att avslöja grundförutsättningarna för k
I lager
150 kr

Ett eget rum

Ett eget rum av Virginia Woolf (1882–1941) är baserad på två föreläsningar som Woolf höll om kvinnor och litteratur 1928. Essän har sedan sin tillblivelse utkristalliserats till att bli ett av de mest inflytelserika verken inom feministisk litteratur. På ett revolutionerande vis skärskådar Woolf hur kvinnors frånvaro och utestängning från samhällslivet har påverkat kvinnlig litteratur.
I lager
55 kr

Från Gränges till Ganges

Hemmilä visar hur intresset för indisk religion och filosofi speglats i svensk skönlitteratur. Fokus ligger i hög grad på Dan Andersson och hans livslånga dialog med den indiska kulturen. Verket bygger på Hemmiläs doktorsavhandling En yogi kommer till stan.
I lager
100 kr

Förvrängningar : essäer om litteratur, musik och det andra

"Förvrängningar" innehåller essäer om bland annat metatextens ställning i konstnärlig forskning, musik och politik, den historiska romanens problem, countrymusiken som kritik och motstånd och Julio Cortázars och Torbjörn Elenskys litterärt iscensatta sabotage mot berättelsen.
I lager
110 kr

Garbo går iland : essäer och småstycken

Garbo går iland knyter an till Gunnar D Hanssons tidigare essävolymer: Ärans hospital (1999), Lyckans berså (2008) och Var slutar texten? (2011). Också här finner man en sällsynt spännvidd – från den isländska sagadiktningen till kommissarie Maigret, från Ingierd Gunnarsdotter till Evert Taube, från Nelly Sachs till en poetikdebatt inom 800-talets sanskritlitteratur.
I lager
170 kr

Grisgänget

En mina vänner-bok i essäformat. Johan Stenström porträtterar sju vänner och deras uppväxt i Göteborg. En bok om killars relationer till varandra och att växa upp som ung man under nittio- och nollnolltalet.
Ej i lager
190 kr

Hålla sig vid liv

Michel Houellbecqs "Hålla sig vid liv" hör till hans allra första böcker. Undertiteln ”Metod” antyder att det här rör sig om poetik. Poeten måste som utgångspunkt försona sig med ­lidandet som villkor för sitt värv. Därifrån ­leder skrivandet fram mot en sanning som samhället inte vill veta av men mot vilken poesin olyckligtvis är den privilegierade vägen.
I lager
190 kr

I hajars djupa vatten : texter 1964-2004

Mats G Bengtsson (1944 ? 2005) är något av en dold gestalt i den svenska avantgardismens historia. Författare till tre konkretistiska böcker med bilddikter, varav två tecknade. Skapare av happenings på Moderna Museet. Medlem i gruppen svisch. Redaktör för kalendern Gorilla. Alltsammans hände under ett tiotal år, från mitten av 60 talet och in i nästa decennium. I Gorilla introducerade han Marshal
I lager
110 kr

I Schopenhauers närvaro

Den tyske filosofen Schopenhauer har haft ett stort inflytande på Houellebecqs författarskap. I essän "I Schopenhauers närvaro" kommenterar han ett trettiotal utdrag ur filosofens mest berömda verk. Samtidigt får vi inblick i ­Houellebecqs relation till Schopenhauers filosofi och hur den präglat hans texter alltsedan han av en slump lånade aforismerna på ett bibliotek i början av 80-talet.
I lager
180 kr

Livets mening. Frågan och svaren

Sex forskare presenterar tolkningar av frågan om livets mening och hur den kan besvaras. De låter också 500 personer svara spontant på frågan. I denna mångfald tar en pedagogisk modell för konstruktiva samtal form.
I lager
220 kr

Mitt Wallanderland

Med snart 40 års erfarenhet som polis har Ewa-Gun Westford åtskillig erfarenhet av att tampas med bovar, banditer och rättsmyndigheter, men också med massmedias representanter. Med kollegan Kurt Wallander har hon en alldeles egen och speciell relation och i författarens sällskap blir Ystadkommissarien nästan verklig. Ewa-Gun Westford, kommunikationsansvarig inom Skånepolisen, är en populär och fli
I lager
180 kr

Möten med mätare och människor : kåserier och funderingar

Möten med Mätare och Människor är en samling stillsamma kåserier och funderingar skrivna av Rolle Berg, en välkänd strängnäsprofil. Många är de innevånare som mötts av Rolles glada min när de öppnat ytterdörren: I fyrtio år har ha arbetat på elverket, senare SEVAB och regelbundet besökt alla kunder för att läsa av elmätaren. Ett yrke som år 2009 helt skall avskaffas. I ur och skur har han utfört s
I lager
150 kr

Nattens mänsklighet

1788 publicerade den franske författaren Rétif de la Bretonne Les Nuits de Paris (’Paris nätter’). Sedan två år hade han tagit för vana att sova på dagarna och att gå omkring på gatorna efter mörkrets inbrott för att lära känna det liv som fördes i skymundan. Han möter en okänd verklighet, mänsklighetens nattsida. Rapporterna från hans vandringar är utgångspunkten för denna bok. Elegant följer Eng
I lager
150 kr

När livet kläds i ord : en essä om livsberättande och skapande av mening

"När livet kläds i ord" är en källa för tänkande och reflektion. Den vänder sig till alla som kommer i kontakt med livsberättelser i sin dagliga gärning eller som för egen del funderat över bokens frågor och i begrundande stunder granskar livet.
I lager
170 kr

Och plötsligt finns bara minnet kvar

Detta är paradoxen: ett försvinnande sker plötsligt och brutalt, förlusten och saknaden känns med all den styrka en frånvaro kan besitta, men trots den skriande tomhet vännen lämnat efter sig så fylls den så småningom med en närvaro, en vän som man fortfarande kan ha en dialog med. Med vårt minne återskapar vi de människor vi förlorat.
I lager
130 kr

Paradisgenen

Oscar Wilde skrev att en världskarta där Utopia saknas inte är värd att kasta en blick på, men sedan en tid är inget Utopia utmärkt på våra kartor. I boken Paradisgenen rör sig Dan Jönsson mellan byn och världen, genom tre kontinenter och två årtusenden. I sökandet efter framtidens geografi spårar han utopiska experiment på plats i Dubai, Kina, USA, Ryssland och Skåne, till försvar för exper
I lager
190 kr

Porträtt : essäer om diktare och musiker

Porträtt innehåller essäer om författare, sånglyriker och musiker. Bland de porträtterade märks Leonard Cohen,Townes Van Zandt, Kirsty MacColl, Miles Davis, Povel Ramel, Megan Abbott och de brittiska författarna Jackie Kay, Stephen Foster och Candia McWilliam. Författaren och översättaren Per Planhammar har skrivit förord.

I lager
130 kr

Tankeflykt och minnesfragment

Jag tänker. Kan jag tänka? Är jag en dålig tänkare? En som tänker små tankar. Ibland tänker jag på döden. I "Tankeflykt och minnesfragment" har Inger Jalmert Moritz samlat korta texter, lösryckta minnen som hon kanske inte ens minns.Tankar om att tänka, om barndom, arbete och kärlek. Tankar om livet som gick.
I lager
190 kr

Tyckonom

I sin nya bok skildrar Johannes Nilsson hur internet och sociala medier fullkomligt definierat om hur vi skapar och förhåller oss till skrivande och läsande. Som författare till en hyllad kultroman för femton år sen tvingas han anpassa sig till denna nya tid, vars spelregler han anammar förutsättningslöst. På ett fullkomligt prestigelöst vis berättar han om hur det är att skriva internet-content f
I lager
120 kr

Veckans krönika

VECKANS KRÖNIKA
en stockholmska på drift i Skåne

Ett urval Krönikor från Radio Kristianstad - med Södergård i Lunnom som bas.

Ett par käpphästar är skövlingen av regnskog i Amazonas och den homogeniserade mjölken.

I lager
130 kr

Vindbro

Tanke, reflektion, minne och varseblivning är det landskap där texten och språket rör sig. Krister Gustavssons nya bok är varken dagbok, diktsamling eller essä, utan mera ett porträtt av det tänkande språket.
I lager
160 kr

Världens sista kväll : och andra texter

C S Lewis skrev inte bara böcker han var också en mästare i det mindre formatet.

Librisförläggaren och Lewisbeundraren Peter Eriksson har tillsammans med sin norske kollega Arne Christian Konradsen gått igenom C S Lewis efterlämnade essäer och andra kortare texter.
I lager
75 kr

Yagtylykda yitenler

Om kolonialt beroende innebär nationellt slaveri och mörker, då är det nationella oberoendet borde vara ? en epok för medborgarnas frihet och ljusa tider. Därför turkmenistanskt folk förväntade sig de riktiga förigheter: fritt valsystem, yttrandefrihet, och alla andra medborgerliga rättigheter och grundliga demokratiska förändringarna, när Sovjetiska imperiet kollapsade, och Turkmenistan utropade
I lager
140 kr

Är Gud annorlunda?

En tankeväckande religionshistorisk essä om definitionen av Gudsbegreppet, Guds existens och Guds väsen. Fokus ligger på teorier som avviker från de konventionella religionernas. Hur kan en person med ateistisk eller agnostisk uppfattning förhålla sig till dessa? Lennart Nordenfelt är professor i hälso- och sjukvårdens teori och etik.
I lager
190 kr

Den sårade divan : Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S)

Vad är galenskap? Eller, rättare sagt, hur ser den kvinnliga galenskapen ut? Vi känner till diagnoser som hysteri, schizofreni och paranoia, men vet mindre om hur dessa diagnoser kan användas av patienterna själva, som roller eller masker. I Den sårade divan undersöker Karin Johannisson växelspelet mellan individ och sjukidentitet, en identitet patienten själv kan ta över, forma och använda. Ma

1 i lager
95 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!