Kategorier

Pedagogik

Attribut
Sortering
Visa per sida

Ababinta toosan, andra upplagan

Kani waa dhigane tilmaan ka bixinaya asluubta hagaagsan ee ilmaha lagula dhaqmo iyo weliba xusuusinta waalidiinta toobiyaha toosan ee ay u marayaan barbaarinta iyo kobcinta maanka & maskaxda da’yarta mustaqbalka. Dr. Suldaan Maxamed Suldaan Ibraahim (Suldaan Garyare) – Bare wax ka qora arrimaha bulshada iyo sooyaalka dunida Islaamka.
I lager
210 kr

AKK i skolan : en pedagogisk utmaning - om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola

Denna bok är skriven för dig som är pedagog i förskola och skola (grundskola och särskola) och som kommer i kontakt med barn och ungdomar i behov av AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation.
I lager
380 kr

Alfons Åberg Lär dig skriva alfabetets bokstäver

Lär dig läsa och skriva på ett pedagogiskt sätt med de klassiska bilderna ur böckerna om Alfons Åberg. Färgglada och roliga illustrationer av Gunilla Bergström. Anvisningar hur varje bokstav skrivs med tillhörande övningar.
I lager
75 kr

Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma

En bok fylld av strategier för språkutveckling. Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stimulera alla barns språkutveckling på bästa sätt. Strategierna passar såväl svenskspråkiga barn, som de som har ett annat modersmål.
I lager
300 kr

Att inspirera skoltrötta : genom en personlig relation och skrivande

Många skoltrötta upplever att skolan inte är till för dem, att lärarna verkar strunta i dem. Jonas Fröberg och hans medförfattare visar att lärare måste bry sig på riktigt och tala om saker som verkligen intresserar ungdomarna. Det här är en målande berättelse om arbete med skoltrötta ungdomar. Boken lyfter fram de väsentliga stegen i detta arbete: lärarna måste samarbeta runt eleverna, reflekte
I lager
280 kr

A-Ö med Drutten och Plutten

Nu kan barnen på ett lekfullt och pedagogiskt sätt träna på alfabetet. På varje sida i målarboken dyker en ny bokstav upp tillsammans med ett kort rim. Pappren är blanka, vita och kan färgläggas med kritor eller tuschpennor.
I lager
150 kr

Barn Motivation & Ansvar (Bok1 och 2)

Barn, Motivation & Ansvar Marvin Marshall Strategier för att utveckla hänsynsfulla, mottagliga och ansvarskännande barn det som är kärnan i undervisning, inlärning och bestående motivation
I lager
690 kr

De yngsta barnens egen läroplan

De yngsta barnens egen läroplan
Lpfö 18 utifrån 1-3 åringars behov och perspektiv

De yngsta barnen lever idag en stor del av sitt vardagsliv i förskolan. Pedagogerna får därmed stor betydelse för deras fortsatta liv. Anknytningen till pedagogerna är grundläggande för trygghet och tillit till både sig själva och till andra.
I lager
160 kr

Föreläsningen: nyanser och variationer i förskolan

I Föreläsningen: nyanser och variationer i förskolan får läsaren en unik möjlighet att ta del av personliga reflektioner och händelser samt följa förskolans arbete inifrån: från kroppen som arbetsredskap till barns språkutveckling, normkritiskt berättande och hur ris i stället för sand kan skapa lärande.
I lager
190 kr

Hjärnan i skolan : möt barnen där de är

Denna bok är för dig som är pedagog och som möter elever i klassrum. Boken förklarar hur barnets hjärna utvecklas under uppväxten och hur det sociala samspelet i klassrummet påverkar lärandet. Hjärnan i skolan förenklar och förtydligar orsaker, samt ger möjliga lösningar till situationer i klassrummet. Utifrån vad vi i dag vet om hjärnans utveckling och lärandets förutsättningar hjälper boken d
Ej i lager
290 kr

Högskoleprovsboken: Maximera ditt resultat på högskoleprovet

I över 10 år har Andreas Rahim, en av landets främsta experter på hur man löser uppgifter på högskoleprovet, skrivit böcker om hur man presterar på provet. I denna, den senaste heltäckande boken om högskoleprovet, lär han dig hur du ska tänka på provets olika delar för att maximera ditt resultat.
I lager
230 kr

Iter Felis / Kattresan

Ivar Arosenius charmfulla berättelse om Lillans Kattresa har föräldrar läst många gånger för både barn och barnbarn. Att latinet är användbart för mycket visste översättaren Staffan Edmar men det roade honom ändå att testa det latinska språkets möjligheter att ge språkliga uttryck åt en rak och tydlig berättelse som denna. Som framgår av bokens försättsblad har projektet gått av stapeln för nöjes
I lager
130 kr

Kringelkrångel tingeltangel : rim och ramsor för stora och små

Rim och ramsor för stora och små Äntligen kommer den här boken med sina fantastiska rim och illustrationer. Isabella Karlsson underfyndiga rim som blandas med både allvar och skoj, om livets mening och kärleken tillsammans med Lina Hofverbergs fantasifulla, underbara illustrationer är en fröjd för själ och sinne.
I lager
140 kr

Kunskapsteori för lärare

Kunskapsanalys ur trenätsperspektivet Kunskap är någonting som finns men inte syns – däremot kan den visa sig i beteenden och handlingar. Att ha kunskap är ofta viktigt och därför finns det behov av att kunna tala om kunskap. Kunskapsteori för lärare erbjuder lärare och andra en verktygslåda med tankeverktyg till att tänka och tala om kunskap, lärande och undervisning.
Ej i lager
220 kr

Läger handboken

I lager
140 kr

Lärande för alla sinnen : handbok om eLearning - pedagogik och integrering

En guide om eLearning med fokus på omvandling och pedagogik Den senaste pedagogiska forskningen förespråkar bättre anpassning till studerandes personliga förutsättningar, vid sidan av ett aktivare förhållningssätt till lärande. I denna anda anses informations- och kommunikationsteknologi utgöra en viktig komponent för pedagogisk utveckling. Målen är alltså klara, metoderna likaså, men likväl finn
I lager
170 kr

Lärorika år

I LÄRORIKA ÅR skildras samspelet, eller ibland bristen på samspel, mellan lärare och elever med tonvikt på årskurs 4-6. Med både humor och allvar beskrivs ett antal episoder från denna tid. Thomas Sjöberg föddes i Tjällmo år 1950. Studierna tog sin början i Tjällmo Centralskola 1957 och slutfördes 1963.
I lager
110 kr

Mindfulness i klassrummet : steg för steg

”Mindfulness i klassrummet – steg för steg” är skriven för lärare och andra pedagoger från förskolan till gymnasiet. Läsaren vägleds i hur mindfulness kan användas i arbetet med barn och ungdomar för att minska stress, oro och koncentrationssvårigheter. Boken är också en introduktion till hur mindfulness för pedagogens egen del kan bidra till ökad närvaro i arbetet med barn- och ungdomar.
I lager
230 kr

När börjar sen? = Cuándo empieza después?

När man vill göra något roligt så säger de vuxna ibland: Inte nu. Sen!
Varför kan man inte göra det nu?
Och när börjar egentligen sen?
Är sen någon annan gång eller är det kanske idag i alla fall?

Vet du när sen börjar?
I lager
110 kr

Retorik för lärare : konsten att välja språk konstruktivt

Vi väljer språk varje dag. Retorik är den vetenskap som finns för att hjälpa oss välja så konstruktivt som möjligt. Därför upplevs retoriken aldrig som en teknik för de som är skickliga. Den upplevs i stället som en naturlig hjälp Retorik för lärare är en grundbok för lärarstuderande, men kan med fördel läsas av alla undervisare som önskar en introduktion till retoriken och dess metoder för ped
I lager
150 kr

Riddarskolan ABC

Lär dig läsa och skriva på ett pedagogiskt och roligt sätt med Riddarskolan. Alla bokstäver har ett ”riddartema”. Anvisningar hur varje bokstav skrivs med tillhörande övningar. Färgglada och roliga illustrationer av Mats Vänehem.
I lager
75 kr

Sinnenas skafferi

Smak, lukt, syn, hörsel och känsel...

Den här boken vill uppmuntra och inspirera dig som jobbar på förskolan, eller som är förälder, att tillsammans med dina barn bli ännu bättre på att ...

I lager
200 kr

Skapa VIDD

Skapa VIDD beskriver hur en anpassning av undervisning på kulturskolor och verksamheter inom föreningslivet och studieförbund behöver vara genomgripande för att alla barn och ungdomar skall kunna delta på lika villkor. Vi behöver skapa mer VIDD. Det handlar inte om att förändra en liten del för några utan mycket för alla. Generella förändringar gör också att behov av individuellt stöd minskar.
Ej i lager
150 kr

Skolläkaren och skolbarns hälsa : 100 år med Svenska Skolläkarföreningen

Svenska skolläkarföreningens antologi handlar om sambandet mellan lärande och hälsa . Ledande forskare belyser i ett större samhällsperspektiv de förändringar inom Elevhälsan som skett. Antologin speglar 100 år av insatser för att stärka skolbarns hälsa och ger samtidigt en kulturhistorisk exposé över hur arbetet har anpassats till medicinska behov och rådande tidsanda.
I lager
280 kr

Stillhet i förskola och skola : steg för steg

I Stillhet i förskola och skola skildrar Anna Bornstein erfarenheterna från en metodik som bygger på fyra övningsformer: stillhet (mindfulness m.m.), beröring, reflektion och rörelse (qigong/yoga), som utvecklats inom den ideella föreningen Drömmen om det goda. Boken innehåller övningar och praktiska exempel och riktar sig till skolledare, pedagoger och alla som insett stillhetens betydelse

I lager
230 kr

Svensk skola : ett riggat maratonlopp

Ska barns möjligheter att nå skolans mål bero på var de bor, vilken skola de går i eller föräldrarnas utbildningsnivå? Svensk skola – ett riggat maratonlopp beskriver mekanismerna bakom det ojämlika skolsystemet och vad man kan göra åt dem. Erik Nilsson har mer än trettio års erfarenhet från svensk skola som politiker och tjänsteman, senast som statssekreterare på utbildningsdepartementet.
I lager
190 kr

Texter om lärande och utbildning

Tolv texter fördelade på fyra kapitel (I - IV) Lärande (I)Tre avsnitt om de yngre barnens lärande från förskoleålder. Literacy (II) Exempel kring begreppet, Undervisning och utbildning (III), Studie om lärarskicklighet, Projekt om inkluderande klassrum. Utvecklade utbildningssystem i Kanada. Sist Om Pisa (2012) och Nyckelkompetenser för framtidens unga.
I lager
170 kr

Trenätsbron

Ett sätt att precisera, komplettera och förankra skolforskning med exempel från Fullan, Hattie, Timperley, William och Dweck Trenätsbron är en bro av ord, en ordbro. En ordbro överbryggar verklighetsklyftan – dess ena brofäste finns i den faktiska verkligheten och det andra brofästet finns i våra kroppar.
I lager
270 kr

Vad varje pedagog bör veta - om hjärnan, inlärning och motivation

Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation är den nedskrivna versionen av Anna Tebelius Bodins mest efterfrågade fortbildning. Det handlar om vår fyrtiotusenåriga hjärna och kommunikationen mellan den som leder lärande och den som lär. Idéerna sträcker sig från minne, hormoner och stresshantering till bemötande, motivationsfaktorer och detaljerna som gör skillnad.
I lager
210 kr

Vad är en lärare : 11 stärkande pekpinnar

Lärare är mer än ett vanligt jobb. Det är ett multijobb med fler dimensioner än i de flesta andra yrken. En lärare på styva linan behärskar en hel arsenal av roller: kunskapsgenerator, auktoritet, människokännare, domare, med flera. Läraren ska på flera plan axla ansvaret för att det uppväxande släktet hittar rätt spår i livet och i samhället.
I lager
190 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!