Kategorier

Pedagogik

Sortering
Visa per sida

Ababinta toosan, andra upplagan

Kani waa dhigane tilmaan ka bixinaya asluubta hagaagsan ee ilmaha lagula dhaqmo iyo weliba xusuusinta waalidiinta toobiyaha toosan ee ay u marayaan barbaarinta iyo kobcinta maanka & maskaxda da’yarta mustaqbalka. Dr. Suldaan Maxamed Suldaan Ibraahim (Suldaan Garyare) – Bare wax ka qora arrimaha bulshada iyo sooyaalka dunida Islaamka.
I lager
210 kr

AKK i skolan : en pedagogisk utmaning - om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola

Denna bok är skriven för dig som är pedagog i förskola och skola (grundskola och särskola) och som kommer i kontakt med barn och ungdomar i behov av AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation.
I lager
380 kr

Alfons Åberg Lär dig skriva alfabetets bokstäver

Lär dig läsa och skriva på ett pedagogiskt sätt med de klassiska bilderna ur böckerna om Alfons Åberg. Färgglada och roliga illustrationer av Gunilla Bergström. Anvisningar hur varje bokstav skrivs med tillhörande övningar.
I lager
65 kr

Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma

En bok fylld av strategier för språkutveckling. Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stimulera alla barns språkutveckling på bästa sätt. Strategierna passar såväl svenskspråkiga barn, som de som har ett annat modersmål.
I lager
290 kr

Att inspirera skoltrötta : genom en personlig relation och skrivande

Många skoltrötta upplever att skolan inte är till för dem, att lärarna verkar strunta i dem. Jonas Fröberg och hans medförfattare visar att lärare måste bry sig på riktigt och tala om saker som verkligen intresserar ungdomarna. Det här är en målande berättelse om arbete med skoltrötta ungdomar. Boken lyfter fram de väsentliga stegen i detta arbete: lärarna måste samarbeta runt eleverna, reflekte
I lager
280 kr

Att lära med hjärtat

Att lära med Hjärtat – När kunskap och värde blir ett är en teoretisk och praktisk handbok för den nya tidens medvetna lärande. Ett lärande som bygger på en djupgående förståelse för våra mänskliga känslor och behov som en grundförutsättning för all utveckling. Ett lärande där var och en får möjlighet att växa optimalt såväl kunskapsmässigt som mänskligt.
I lager
340 kr

A-Ö med Drutten och Plutten

Nu kan barnen på ett lekfullt och pedagogiskt sätt träna på alfabetet. På varje sida i målarboken dyker en ny bokstav upp tillsammans med ett kort rim. Pappren är blanka, vita och kan färgläggas med kritor eller tuschpennor.
I lager
140 kr

Barn Motivation & Ansvar (Bok1 och 2)

Barn, Motivation & Ansvar Marvin Marshall Strategier för att utveckla hänsynsfulla, mottagliga och ansvarskännande barn det som är kärnan i undervisning, inlärning och bestående motivation
I lager
690 kr

Bildning i utbildningens tid

Läraren? blir? till? under? hela? sitt? yrkesverksamma? liv. Därför behövs kontinuerlig tid till omprövande, det vill säga reflektion över det dagliga arbetet där ämneskunskap, etik och estetik prövas kollegialt. Förändring behöver komma inifrån lärarens egen verksamhet. Beprövad erfarenhet och vetenskaplighet möts i dialog­seminarieformen
I lager
280 kr

De yngsta barnens egen läroplan

De yngsta barnens egen läroplan
Lpfö 18 utifrån 1-3 åringars behov och perspektiv

De yngsta barnen lever idag en stor del av sitt vardagsliv i förskolan. Pedagogerna får därmed stor betydelse för deras fortsatta liv. Anknytningen till pedagogerna är grundläggande för trygghet och tillit till både sig själva och till andra.
I lager
160 kr

En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger

Om läsning och läsförståelse. Forskningsrapporter om sambandet läsförmåga - matematik. Målgrupp: föräldrar och skolans pedagoger. Guiden tar upp förmågor och hinder i läsinlärning inkl. dyslexi samt lärstrategier. Bygger på erkänd läsforskning. Pedagogiska råd.
I lager
150 kr

En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje

En av de viktigaste gåvorna föräldrar kan ge sina barn är språket. Utvecklingen börjar redan på skötbordet och forskning visar att föräldrar kan göra stor skillnad. Resan är lång och ett viktigt mål är att utveckla en god läsförståelse, något som många barn kämpar med idag. Boken En sagolik gåva är en inspirationsbok för föräldrar och beskriver kortfattat med enkelt text och inspirerande bilder ba
I lager
170 kr

Föreläsningen: nyanser och variationer i förskolan

I Föreläsningen: nyanser och variationer i förskolan får läsaren en unik möjlighet att ta del av personliga reflektioner och händelser samt följa förskolans arbete inifrån: från kroppen som arbetsredskap till barns språkutveckling, normkritiskt berättande och hur ris i stället för sand kan skapa lärande.
I lager
210 kr

Hjärnan i skolan : möt barnen där de är

Denna bok är för dig som är pedagog och som möter elever i klassrum. Boken förklarar hur barnets hjärna utvecklas under uppväxten och hur det sociala samspelet i klassrummet påverkar lärandet. Hjärnan i skolan förenklar och förtydligar orsaker, samt ger möjliga lösningar till situationer i klassrummet. Utifrån vad vi i dag vet om hjärnans utveckling och lärandets förutsättningar hjälper boken d
Ej i lager
290 kr

Högskoleprovsboken: Maximera ditt resultat på högskoleprovet

I över 10 år har Andreas Rahim, en av landets främsta experter på hur man löser uppgifter på högskoleprovet, skrivit böcker om hur man presterar på provet. I denna, den senaste heltäckande boken om högskoleprovet, lär han dig hur du ska tänka på provets olika delar för att maximera ditt resultat.
I lager
230 kr

Hör och härma, röda boken lite lättare : tips och tankar till läraren

Lärarhandledning till Hör och härma, Röda boken - lite lättare. Innehåller dels författarens tankar om och erfarenheter av den viktiga uttalsundervisningen för nybörjare i svenska som andraspråk, dels kommentarer till varje övning i boken.
I lager
85 kr

Iter Felis / Kattresan

Ivar Arosenius charmfulla berättelse om Lillans Kattresa har föräldrar läst många gånger för både barn och barnbarn. Att latinet är användbart för mycket visste översättaren Staffan Edmar men det roade honom ändå att testa det latinska språkets möjligheter att ge språkliga uttryck åt en rak och tydlig berättelse som denna. Som framgår av bokens försättsblad har projektet gått av stapeln för nöjes
I lager
130 kr

Kringelkrångel tingeltangel : rim och ramsor för stora och små

Rim och ramsor för stora och små Äntligen kommer den här boken med sina fantastiska rim och illustrationer. Isabella Karlsson underfyndiga rim som blandas med både allvar och skoj, om livets mening och kärleken tillsammans med Lina Hofverbergs fantasifulla, underbara illustrationer är en fröjd för själ och sinne.
I lager
170 kr

Kunskapsteori för lärare

Kunskapsanalys ur trenätsperspektivet Kunskap är någonting som finns men inte syns – däremot kan den visa sig i beteenden och handlingar. Att ha kunskap är ofta viktigt och därför finns det behov av att kunna tala om kunskap. Kunskapsteori för lärare erbjuder lärare och andra en verktygslåda med tankeverktyg till att tänka och tala om kunskap, lärande och undervisning.
Ej i lager
220 kr

Lektionen : strukturer för bättre lärande

Den här skriften lägger grunden till ett nytt sätt att organisera och strukturera undervisning och lärande i matematik. Ett sätt som har sin utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. Det vi har döpt till "Lektionen" är ett forskningsbaserat utvecklingsprojekt men grundar sig också på våra erfarenheter och inte minst mot de framsteg vi har kunnat iaktta i projektet så här långt.
I lager
140 kr

Läger handboken

I lager
140 kr

Lära leva samman : undervisning i konflikthantering : teori och praktik

"Lära leva samman" är en reviderad, svensk version av en doktorsavhandling: "Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6" (1999). "Lära leva samman" ger verktyg för undervisning i konflikthantering i alla åldrar. Den teoretiska delen utgör grund för undervisningen. Den kan läsas fristående från den praktiska delen
I lager
280 kr

Lärande för alla sinnen : handbok om eLearning - pedagogik och integrering

En guide om eLearning med fokus på omvandling och pedagogik Den senaste pedagogiska forskningen förespråkar bättre anpassning till studerandes personliga förutsättningar, vid sidan av ett aktivare förhållningssätt till lärande. I denna anda anses informations- och kommunikationsteknologi utgöra en viktig komponent för pedagogisk utveckling. Målen är alltså klara, metoderna likaså, men likväl finn
I lager
170 kr

Lärorika år

I LÄRORIKA ÅR skildras samspelet, eller ibland bristen på samspel, mellan lärare och elever med tonvikt på årskurs 4-6. Med både humor och allvar beskrivs ett antal episoder från denna tid. Thomas Sjöberg föddes i Tjällmo år 1950. Studierna tog sin början i Tjällmo Centralskola 1957 och slutfördes 1963.
I lager
110 kr

Läsinsatser och lärmiljöer : metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning

LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning, en handbok för professionen. Kap.1. Läsinlärningens grunder. Läsflyt. Ehris' fyra stadier. Kap. 2. Tre insatser på ordnivå. Insats till förbättrad läsförståelse. Digital divide. Kap. 3. Lärande i teori och praktik. Effektivt lärande. Behovet av nya lärandemiljöer. Lärandet i en digital värld. Forskarbidrag om fr
I lager
160 kr

Malte och traktorn

Ända sedan Malte var liten har han gillat maskiner och traktorer. Tack vare att det går att koppla olika redskap framför eller bakom så är traktorn den allra viktigaste maskinen på en bondgård. I den här boken får du se några olika moment som en traktor kan användas till för att bonden ska kunna skörda vintermat till sina djur. Malte bor på gården med sin familj. Följ med honom och traktorn ut på
6 i lager
130 kr

Min praktik

Min praktik hjälper dig att få ut mer av din praktik. Med informativa texter och konkreta övningar får du syn på arbetsplatsens språk och arbetsuppgifter. Ta med dig boken till din arbetsplats och diskutera den med din handledare och andra kolleger. Ta också med dig boken till skolan och diskutera den med din lärare och andra elever.
I lager
65 kr

Mindfulness i klassrummet : steg för steg

”Mindfulness i klassrummet – steg för steg” är skriven för lärare och andra pedagoger från förskolan till gymnasiet. Läsaren vägleds i hur mindfulness kan användas i arbetet med barn och ungdomar för att minska stress, oro och koncentrationssvårigheter. Boken är också en introduktion till hur mindfulness för pedagogens egen del kan bidra till ökad närvaro i arbetet med barn- och ungdomar.
I lager
230 kr

När börjar sen? = Cuándo empieza después?

När man vill göra något roligt så säger de vuxna ibland: Inte nu. Sen!
Varför kan man inte göra det nu?
Och när börjar egentligen sen?
Är sen någon annan gång eller är det kanske idag i alla fall?

Vet du när sen börjar?
I lager
110 kr

När börjar sen? = Kad pocinje kasnije?

När man vill göra något roligt så säger de vuxna ibland: Inte nu. Sen!
Varför kan man inte göra det nu?
Och när börjar egentligen sen?
Är sen någon annan gång eller är det kanske idag i alla fall?

Vet du när sen börjar?
I lager
100 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!