Kategorier

Kosmologi och universum

Attribut
Sortering
Visa per sida

Bönens mysterium

En kritisk syn på ärftlighetsläran. Frågan om vad som är upphovet till våra egenskaper – arvet eller miljön – diskuteras ständigt.
I lager
110 kr

Den intellektualiserade kristendomen

En samling efterlämnade, oavslutade manuskript av Martinus från början av 1970-talet och fram till hans bortgång 1981. Han berättar närmare om sin bakgrund, sin mission och det berättigade i att kalla sina verk Tredje testamentet.
I lager
380 kr

Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

En dybtgående præsentation af ontologien i det Kosmiske Verdensbillede. – Et helt Nyt Virkelighedskoncept illustrerende et evigt, uendeligt og levende verdensalt, hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende, universel bevidsthed. Møder og kompletterer naturvidenskaben, belyser vor egen og alt levendes Eksistens og Udødelighed …
I lager
420 kr

En rejse gennem Mayas Slør : introduktion til et kosmisk paradigmeskifte

Fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet påvises som levende, uendeligt og evigt. En spændende rejse gennem det fysisk materielle til en bagvedliggende immateriel basis. Illustrerer også et fascinerende møde mellem Science and Spirituality. Et Nyt Kosmisk Paradigme!
I lager
120 kr

Företal till Livets bog, särtryck

Särtryck ur del 1 med bokens omslag. Här ger Martinus en inblick i de tankar som motiverat hans författarskap.
I lager
25 kr

I Begyndelsen var Tomheden

Fokuserer på centrale ontolgiske dele i det Kosmiska Verdensbillede. Forklarer vor fysiske verden som hvilende på et immaterielt grundlag og belyser samtidig vor oplevelse af Livet og Virkeligheden – vor bevidsthed. Redegøre for objektiv resp. subjektiv virkelighed. Kaster nyt lys over evolutionen og forklarer hvorledes vi overlever døden.
I lager
430 kr

Kosmiska lektioner 4

Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos. Enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättfärdigt.
I lager
110 kr

Kosmologi och vetenskap

Martinus var en densk filosof och författare som i ett omfattande författarskap presebterar en världsbild, i vilken humanism och nästakärlek är bärande fundament.
I lager
75 kr

Livets Bog, del 4

Martinus stora, centrala verk i sju delar utges även i Sverige under sin danska originaltitel Livets Bog. Detta är del 4. Bokverket ger grunderna till en vetenskap om livet. Den redogör för de principer som möjliggör vår livsupplevelse. Den visar hur vår existens är förbunden med naturens helhet och hur vi skapar vår framtid – vårt öde – genom vårt sätt att tänka och handla i dag.
I lager
390 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!