Kategorier

Kosmologi och universum

Sortering
Visa per sida

100 symboler som avslöjar universums hemligheter

Här presenteras 100 betydelsefulla symboler, var och en med en unik historia; från den aztekiska solen till ödets spjut, via mandalan och det gyllene snittet. Upptäck innebörden hos mytiska artefakter och lär dig hur man tolkar de symboler som används inom religion, astrologi, konst och litteratur.
I lager
180 kr

Artiklar 1930-1945

Denna artikelsamling innehåller 19 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1930–1945, i svensk översättning. Samlingen är den första av två volymer. Martinus Institut började 1933 ge ut tidskriften Kosmos, där artiklarna ursprungligen publicerades. Det första numret på svenska av tidskriften Kosmos utkom 1969.
I lager
280 kr

Artiklar 1945-1972

Denna artikelsamling innehåller 18 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1945-1972, i svensk översättning.
I lager
280 kr

Bisättning

Vår kropp är ett universum för de myriader av levande mikroväsen som bygger upp den. Med våra tankar skapar vi yttre klimat och naturkrafter för dessa.
I lager
160 kr

Bönens mysterium

En kritisk syn på ärftlighetsläran. Frågan om vad som är upphovet till våra egenskaper – arvet eller miljön – diskuteras ständigt.
I lager
75 kr

Den eviga världsbilden, del 1

För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg.
I lager
280 kr

Den eviga världsbilden, del 2

För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg.
I lager
280 kr

Den eviga världsbilden, del 5

Den eviga världsbilden del 5 innehåller 33 av Martinus symboler (nr 45-77) med symbolförklaringar. En stor del av dessa symboler avhandlar på något sätt psykisk sjukdom.
I lager
280 kr

Den eviga världsbilden. D 3 och 4

För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg.
I lager
370 kr

Den eviga världsbilden. D 6

Boken innehåller 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna och behandlar fem stora teman: jordklotets spiralkretslopp, utvecklingsstegen, resan genom dödsriket, polförvandlingen samt den treeniga principen.
I lager
280 kr

Den idealiska födan

Den vegetariska födan är den naturliga för människan och alltmer nödvändig för att hon ska bli kvitt sjukdom och andra former av olyckligt öde.
I lager
95 kr

Den intellektualiserade kristendomen

En samling efterlämnade, oavslutade manuskript av Martinus från början av 1970-talet och fram till hans bortgång 1981. Han berättar närmare om sin bakgrund, sin mission och det berättigade i att kalla sina verk Tredje testamentet.
I lager
280 kr

Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

En dybtgående præsentation af ontologien i det Kosmiske Verdensbillede. – Et helt Nyt Virkelighedskoncept illustrerende et evigt, uendeligt og levende verdensalt, hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende, universel bevidsthed. Møder og kompletterer naturvidenskaben, belyser vor egen og alt levendes Eksistens og Udødelighed …
I lager
380 kr

En rejse gennem Mayas Slør : introduktion til et kosmisk paradigmeskifte

Fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet påvises som levende, uendeligt og evigt. En spændende rejse gennem det fysisk materielle til en bagvedliggende immateriel basis. Illustrerer også et fascinerende møde mellem Science and Spirituality. Et Nyt Kosmisk Paradigme!
I lager
100 kr

Fysiken, Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET

En helt Ny Verklighetsförståelse! En modell som uppfyller fysikernas kriterier för Teorin om Allt och möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna, Grundenergierna i nollpunktsfältet som bygger upp vår fysiska värld, förklarar mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen rummet och tiden m.m.
I lager
260 kr

Företal till Livets bog, särtryck

Särtryck ur del 1 med bokens omslag. Här ger Martinus en inblick i de tankar som motiverat hans författarskap.
I lager
19 kr

Genom dödens port

Det vi kallar ”döden” är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för.
I lager
65 kr

I Begyndelsen var Tomheden

Fokuserer på centrale ontolgiske dele i det Kosmiska Verdensbillede. Forklarer vor fysiske verden som hvilende på et immaterielt grundlag og belyser samtidig vor oplevelse af Livet og Virkeligheden – vor bevidsthed. Redegøre for objektiv resp. subjektiv virkelighed. Kaster nyt lys over evolutionen og forklarer hvorledes vi overlever døden.
I lager
380 kr

Julevangeliet

Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbol över jordmänniskans kosmiska öde.
I lager
95 kr

Kosmiska glimtar

Det förekommer tillfällen då människor upplever livet i en kulminerande ljusupp-levelse, ett slags extastillstånd, då allt förnims som strålande lycka och glädje.
I lager
95 kr

Kosmiska lektioner

Bokserien Kosmiska lektioner innehåller utvalda artiklar av Martinus, som oftast varit publicerade i de danska så kallade småböckerna och någon gång också utgivna som svenska småböcker. Serien ger en lättläst introduktion till Martinus författarskap och livssyn. Denna första del omfattar 19 artiklar av Martinus.
I lager
95 kr

Kosmiska lektioner 2

Martinus förklarar att världsalltet i sin helhet är ett levande väsen. Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt vintergatssystem, och reinkarnationsprincipen är en realitet i det stora såväl som i det lilla. Kosmiska lektioner 2 innehåller 14 artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska.
I lager
95 kr

Kosmiska lektioner 3

Hos människan utvecklas humaniteten, vilket gör att man inte vill göra andra levande väsen illa. Detta utvecklar efterhand en ny förmåga, intuitionsförmågan. Kosmiska lektioner 3 innehåller sju artiklar av Martinus som inte tidigare varit publicerade på svenska och dessutom artikeln ”Den längst levande avguden”.
I lager
95 kr

Kosmiska lektioner 4

Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos. Enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättfärdigt.
I lager
95 kr

Kosmiskt medvetande

Vägen till det kosmiska medvetandet går genom utvecklingen av förmågan att förstå och förlåta medvarelserna.
I lager
95 kr

Kring min missions födelse

Här presenterar Martinus sig själv och redogör för de omständigheter och händelser, de djupgående upplevelser, som en gång totalt förändrade hans liv och som satte honom i stånd att beskriva den ...
I lager
95 kr

Kulturens skapelse

Om de faktorer som ligger bakom den mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld.
I lager
95 kr

Livets Bog, del 2

Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.
I lager
280 kr

Livets Bog, del 3

Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.
I lager
280 kr

Livets Bog, del 5

Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön.
I lager
280 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!