Kategorier

Samhälle och samhällsvetenskap

Sortering
Visa per sida

100 unforgettable dresses

Kommer snart
250 kr

A Message from Ukraine

Kommer snart
100 kr

Abbas hjärta : berättelsen om pojken som blev hedersmördad

Abbas hjärta är berättelsen om mordet på Abbas Rezai och en ödesdiger kärlekshistoria-. En kärlek som var förbjuden av flickans anhöriga. Men boken handlar även om hedersvåldets mekanismer och arrangerade äktenskap. Ett våld som denna gång drabbade mannen i realtionen.
I lager
55 kr

Aktion Ocean Wings

En grupp privatpersoner och vetenskapsmän bestämmer sig för att agera för att få stopp på klimatförändringen och oljebolagens girighet. Med risk för egen hälsa och integritet utsätter de sig för stora faror i kampen för en hållbar framtid och människors överlevnad på jorden.
I lager
250 kr

Aktivitetsparodin : en valhandledning! (som är rolig också!) - debatt

Nu kommer jag ner ett par dagar i sträck och berättar för dig. Du ska därtill få mina anteckningar – jag har fört anteckningar i hela mitt liv – sedan ska du skriva en bok snabbt som attan och kalla den:

AKTIVITETS-PARODIN En valhandledning! (som är rolig också)

Så sade hon, min studentkamrat från sextiotalet. Det var inför Valet för några valrörelser sedan. Vi träffas inte så ofta. Men

I lager
140 kr

Alerta - reportage från ett Ecuador i förändring

ALERTA! LYSTRING!
Ecuador, det lilla landet i Sydamerika på på ekvatorn, är på marsch precis som hela den Latinamerikanska kontinenten. Det sekelånga förtrycket och över 500 år av europeisk dominans lever fortfarande kvar i landet. Men människor kämpar, gräsrotsgrupper organiserar sig och rörelser mobiliserar. Förtrycket ska krossas, kolonialismen brytas.

Följ med sjutton personer
I lager
120 kr

Alla behöver närhet

Städer växer allt snabbare.Varför?För att de skapar närhet. I Alla Behöver Närhet beskrivs en unik framtidsstudie och en trendanalys från 400 experter och forskare.Tre sannolika framtidsscenarier är illustrerade i bild och text. Här berättas om de politiska, ekonomiska och subkulturella krafter som driver på en förändring av stadsmiljön.
I lager
210 kr

Alla människors lika värde

År 1951 samlades nästan hela Sverige i en insamlingsaktion för Israel. Resultatet blev att 72 monteringsfärdiga hus sändes till Israel och byn Kfar Ahim uppstod. På samma mark hade det bara några år tidigare legat en stor palestinsk by, Qastina. Dess innevånare fördrevs när staten Israel bildades och de var nu hänvisade till eländiga flyktingläger. Om dem visste svenskarna i stort sett ingenting.
I lager
140 kr 18 kr

Allt annat än gnäll

Sverige har liksom nästan alla länder i världen skrivit under Barnkonvetionen. Däremot har Sverige inte skrivit under FN:s tredje tilläggsprotokoll om en internationell klagomekanism som trädde i kraft 2014. Boken ges ut i samarbete med SAMBA – samarbete för barnen och en del av dess medlemsorganisationer.
I lager
120 kr 28 kr

Allt är omöjligt och vi ger oss inte : den stora fredsresan

Boken handlar både om Den Stora Fredsresan och om Elisabeth Gerles liv.
I lager
220 kr

Antisemitism : en aktuell genomlysning

På senare tid har en rad samverkande faktorer skapat en situation som judar och många andra, uppfattar som hotfull. Hur kunde det bli så? I denna kortfattade bok lyckas Steven Beller på ett överskådligt sätt placera den moderna antisemitismen i dess historiska kontext,
I lager
35 kr

Apparna och arbetet

Gigifieringen kanske drabbar dig nästa vecka, om en månad eller om tio år. Denna rapport spårar bakgrunden till den utvecklingen, och vilka konsekvenser som riskeras om vi inte gemensamt bestämmer oss för att stoppa den.
I lager
75 kr

Arbete & Kapital

I boken riktas skarp kritik mot de rådande socioekonomiska strukturerna och spekulationsekonomin med dess globala konsekvenser. Det görs utifrån ett socioekonomiskt, mänskligt och andligt perspektiv. En ekonomi kan kallas framgångsrik först när den främjar mänskliga värden. Författaren drar upp riktlinjerna för en etiskt grundad struktur för arbete och kapital.
I lager
100 kr

Art Video

Sex, abortion, racism Joanna Rytel explores the most taboo-laden areas in society Joanna Rytel Art Video looks like a children s picture-book, but contains text, images and a dvd of Rytel s short films. Sex, gender, feminism, honour, abortion and racism: Joanna Rytel explores some of the most controversial topics of today. Rytel creates situations of an almost childishly provocative nature
I lager
210 kr

Att strida med ord : en kritisk retorikanalys av politiska talkshows i tysk tv

Ämnet för denna avhandling från Örebro Universitet är politiska talkshows, där TV-studion erbjuder en scen, en offentlig arena för politiska diskussioner. Avhandlingen är i första hand en retorisk studie, vilket innebär det är retorikens begrepp, teorier och metoder som används för att studera kommunikativa processer och övertygande strategier i det empiriska materialet.
I lager
180 kr

Att tänka för fred och hållbarhet

Om Trenätsteorin, en holistisk samhällsteori och symbietiken, en ekologisk ideologi Att tänka för fred och hållbarhet ger svar på frågan vad meningsfull fredsfostran kan vara. Fred handlar inte bara om fredliga relationer mellan länder utan också om fred i och mellan människor – om hälsa och välbefinnande, vänskap, god arbetsmiljö, fredlig konfliktlösning och ekologisk balans.
9 i lager
260 kr

Bakom och bortom järnridån : de sovjetiska åren och frigörelsen i Baltikum och Ukraina

»I slutet av 1990-talet reste jag som en skottspole till Estland. Det hade bara gått några år sedan landet åter blev självständigt och det sovjetiska dröjde sig kvar. Doften av stekt mat blandades med cigarettrök på restauranger och barer, ofta belägna i källare som skydd mot det bistra klimatet.

I lager
290 kr

Bakom skolans slutna dörrar

Den svenska skolan är ständigt ifrågasatt. Skilda röster hörs i den debatten ? politikers, fackliga organisationers, föräldrars och lärares. Många förslag handlar om att utveckla kvaliteten, om att göra skolan till en skola som bättre tillvaratar elevernas men även personalens intresse och förmågor. I denna bok hörs en annan röst om skolan, rösten av en personlig assistent som följt sin elev geno
I lager
150 kr

Barnens marknad : berättelser från den fria skolan

Att öppna en ny skola en friskola är lättare i Sverige än i de
flesta andra länder. Det ställs förvånansvärt låga krav på motpres-tationer
pengar betalas ut oavsett elevernas studieresultat.
Karl Ågerup tjänstgjorde på ett friskolegymnasium och berättar
om händelserna under ett läsår.
I centrum står den karismatiske rektorn och vd:n Azad, som har
en imponerande förmåga a
9 i lager
15 kr

Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa : ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen

Ett lättillgängligt fördjupningsmaterial som går igenom barnets rätt till bästa uppneåliga hälsa utifrån barnkonventionen, patientlagen, kriterier för barnanpassad vård samt NOBAB-standard för barnets rättigheter inom vården. Tillsammans skapar de en grund för barnets rättigheter inom hälso- och sjukvård, tandvård och elevhälsan.
I lager
410 kr

Barnkonventionen om föräldraskap : ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete

Detta kunskapsunderlag vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med föräldrastöd. Det är viktigt att stötta vårdnadshavare så att de förstår, prioriterar, respekterar och säkerställer barnets rättigheter i vardagen. Boken sammanfattar hur barnkonventionen, FN:s barnrättskommittés Allmänna kommentarer samt Unicefs handbok om barnkonventionen förhåller sig till föräldraskap och föräldrastöd.
I lager
280 kr

Befria framtiden

Befria framtiden handlar om människans framtid. Kommer framtida genteknik att ge vissa människor päls medan andra får gälar? Ask Katzeff pekar på nuets möjliga framtid och bjuder läsarna på en storslagen framtidshistoria och presenterar det som paleontologen Dougal Dixon skulle kalla en framtidens antropologi, det liv vi inte känner till ännu, men som evolutionen har i beredskap för oss.
I lager
210 kr

Befria parlamentarikerna

Befria parlamentarikerna är Kurt Sjöströms manifest för bygget av en bred vänsterrörelse i kampen för fullbordandet av demokratin i vår tid.

För att blåsa liv i vår tids demokratirörelse behövs en vänster med fast förankring i medborgarnas vardag, en vänsterrörelse som har förmågan att avslöja den borgerliga dominansen över samhället på ett trovärdigt sätt och samlar den mångskiftande dem
I lager
65 kr

Bevara Sverige svenskt!

Sayed Khatib fotograf, författare och egyptisk invandrare, hoppas att hans debattbok ska fungera som "första spadtaget" till att bygga en bro mellan invandrare och svenskar. Rättvisa och tydliga avtal mellan parterna, leder till sunda relationer. Denna gäller både i affärs- och samhällsrelationer, anser han. Detta är även grundtanken i min bok.
I lager
180 kr

Beyond fika : the A–Z of Swedish habits demystified

Far from lagom. Why do Swedes eat sweets on Saturdays only? Where does snus originate from? When did the first smörgåsbord appear? What is kosläpp? How many times has Sweden won Eurovision? At what occasions should you offer gifts? Beyond Fika is a comprehensive guide to Swedish habits and traditions. In an accessible A–Z format, it answers all the questions you have about contemporary life in t
I lager
180 kr

bin Ladin i våra hjärtan : globaliseringen och framväxten av politisk islam

Osama bin Laden har blivit symbolen för vad som uppfattas som ett muslimskt hot mot västerlandet. Politisk islam är måltavla för USA:s krig mot terrorism och har utmålats som vår tids största fara. Men det är få som vet vad politisk islam egentligen är och vad det står för.
Ej i lager
130 kr

Bland älgar, vargar och miljöpartister

Jakt engagerar! Jakt är roligt! Jakt är politik! Följ med på en resa i illustratören Aake Nystedts värld bland älgar, vargar och miljöpartister. Bernt Karlsson kryddar med kommentarer.
I lager
95 kr

Blue grit : ett liv med FN på den humanitära frontlinjen

BLUE GRIT – ett liv med FN på den humanitära frontlinjen är en gripande och engagerande verklighetsskildring från några av världens största oroshärdar. Men lika mycket som det är en självbiografi över en hjälparbetares vardag är det också en veterans tankar om FNs framgångar och misslyckanden. Men framförallt är BLUE GRIT är en bok om medmänsklighet och viljan att göra skillnad.
I lager
120 kr

Bostadsmanifest : 22 krav för framtidens hem

Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem samlar 25 forskare och aktivister som vill bidra med att skapa en bostadsmarknad för alla. Deras 22 krav utgår från kunskap och erfarenhet från både forskning och aktivism, där författarna efterlyser en aktiv kommunal och statlig socialt inkluderande bostadspolitik.

I lager
130 kr

Bwana Kabamba : Stig von Bayer - svensk FN-officer bland minor och kannibaler - en biografi

Denna bok handlar om Kongo - åter högaktuellt - strax efter självständigheten från belgarna 1960. Stig von Bayer kom till Kongo redan 1949, då som 12-åring. Hans föräldrar hade då redan varit där i ett år. De var väg- och vattenbyggare med uppdrag åt den belgiska staten. Stig lärde sig snabbt swahili och lokalbefolkningen lärde honom att jaga leva i djungeln. 1954 återvände Stig till Sverige för a
I lager
240 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!