Kategorier

Filosofi

Sortering
Visa per sida

"Skriv så ofta du kan" : brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958

Korrespondensen mellan de finländska filosoferna Georg Henrik von Wright (1916–2003) och Eino Kaila (1890–1958) omfattar mer än 20 år. Den ger en unik bild av vänskapen mellan två betydande filosofer, deras tankar och utvecklingsvägar samt intryck av en ofta turbulent samtid.
I lager
260 kr

Atma : kunskapen om självet

Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Detta är tre frågor en sökande människa ofta vill ha svar på. I "Atma - kunskapen om självet" kommer du att upptäcka den tidlösa vediska kunskapen som framstående läromästare presenterat i årtusenden. His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada besvarar i boken frågor om förverkligandet av självet, meditation, yoga-utövan
I lager
85 kr

Buddhas Dharma

... är en bok som varje kunskapstörstande människa bör skynda sig att läsa. Redan titeln på boken talar om att det handlar om kunskap om livet. Dharma är "läran om livets lagar" och buddha är den som insett (blivit upplyst om) vad livet går ut på. Buddhas Dharma blir då "den upplystes lära om livets lagar.
Ordet filosof betyder "en som älskar visdom". En livsfilosof är "en som älskar att lära
I lager
270 kr

Chant and be happy : kraften i mantra-meditation

Boken förklarar kraften i mantra-meditation och hur den kan skänka dig verklig glädje och slutligen självförverkligande. Innehåller två exklusiva intervjuer med George Harrison och John Lennon.
I lager
75 kr

Den okuvlige Prometheus

Hur kunde det gå så fel att vi människor, på grund av vår syn på tekniken, blev det största hotet mot tillvaron på planeten Jorden, och därmed också mot oss själva? Det är frågeställningar Jordanis Christoforidis, född i Grekland, nu bosatt i Göteborg, tar upp i nya boken Den okuvlige Prometheus, nyutgiven på Bokförlaget Axplock. För att visa problemen, och vägar att lösa dem, tar författaren os
6 i lager
130 kr

Den universella människan

I boken analyserar Keppe det mänskliga intellektet, samt hur vi begränsar det genom felaktiga tankar och emotioner. Han visar att människan måste medvetandegöra sin grundläggande patologi för att på så sätt bättre förstå sig själv och världen. Boken är en banbrytande och djupgående studie kring ett ämne som enligt författaren kan leda till ett stort steg framåt i människans mognad och civilisation
I lager
100 kr

Emanuel Swedenborg and his heavenly secrets (rysk utgåva)

The structure of the thirteen chapters & well-chosen original quotations with Stanley's own comments, makes Swedenborg's Christian doctrine fully comprehensible and involving. Stanley presents Swedenborg as a Herald of the New Age. This book is enlightening and essential for the contemporary Russian reader. The book can be used as a guide in a human personal spiritual development.
I lager
130 kr

En bok om själen

Vad är en själ? Finns den ens? Det vet vi inte, men den finns i högsta grad i olika kulturers funderingar och föreställningar. Här går Anders G. Törnvall igenom detta begrepp. Han belyser på ett humoristiskt men seriöst vis olika perspektiv på själ, i olika tider och kulturer.
I lager
130 kr

En introduktion till Tredje testamentet

En enastående händelse har inträffat i vår tid. Bibelns två testamenten, det Gamla och det Nya, har utvidgats med ännu ett – Tredje Testamentet.
I lager
95 kr

Ett liv utan slut : hur du befriar dig ur födelsens och dödens kretslopp

I denna fascinerande bok kommer Gary R. Renard och de uppstigna mästarna Arten och Pursah, att lära dig hur du integrerar avancerade andliga principer i ditt dagliga liv. Denna undervisning leder dig bortom det teoretiska planet till en upplevelse av det Gudomliga.
I lager
160 kr 149 kr

Filosofin genom tiderna. 1900-talet, efter 1950 : texter

I och med utgivningen av en andra, helt reviderad och starkt utökad upplaga av det femte bandet av Filosofin genom tiderna är verket åter komplett. För den nya upplagan ansvarar Lars Bergström och Staffan Carlshamre. Texterna har sammanställts i sju avdelningar, var och en försedd med en inledande presentation. Här möter mycket av det mest väsentliga som skrivits inom filosofins centrala områden de senaste femtio åren.
I lager
240 kr

Filosofins Historia och den Moderna Sokratiska Metoden

Människoanden är den andliga kvalitet som ligger bakom alla människans strävanden. Följ med på en fascinerande resa genom historien och ta del av några av människoandens skapelser såsom matematiken, den sokratiska barnmorskemetoden och USA:s födelse. Moderna människor som vant sig vid att ofta kommunicera via dator/mobil är ofta ovana att kommunicera mellan fyra ögon med andra människor. De drar
I lager
150 kr

Från min veranda : meditationer

Från min veranda är geografen, Danteöversättaren och mystikern Arnold Norlinds (1883–1929) andliga testamente. En tröstebok från en fattig sjuksäng vid skogsbrynet till en värld som ropar efter helande. Boken utkom första gången 1928 och görs nu tillgänglig på nytt, lätt språkligt moderniserad och med förord av Alva Dahl.
I lager
180 kr

Hemliga vägen

Med hjälp av den självanalys, som noggrant beskrivs i boken, skalas det dunkelt tänkta bort ur medvetandet, och ger oss en klar och upplyst väg att gå. Vi lär oss genom ödmjukhet och mental tystnad, och med hjälp av enkla dynamiska övningar, att få kunskap om oss själva. Kontakten med intuitionen förfinas och en väg öppnas till vårt innersta, gudomliga centrum - som Paul Brunton kallar Överjaget.<
Ej i lager
100 kr

Homo systematicus

Sedan 1950-talet har strukturer stått i centrum för en stor del av den icke-analytiska filosofin, först under strukturalismen och därefter under poststrukturalismen. Men strukturer implicerar passivitet. En struktur är något man inte kan påverka, den bara finns där. Detta stämmer dåligt med vår omedelbara uppfattning av att leva i en verklighet som är påverkbar, där vi tvärtom återskapar de strukt
I lager
75 kr

Hur tänker filosofer?

När jag skrev »Det magiska tänkandet« upptäckte jag till min förvåning att det finns magiskt tänkande även inom filosofin. Det som förvånade mig var att så heliga begrepp som logik och axiom har så magiskt ursprung trots att de är så betydelsefulla begrepp inom filosofin.
I lager
160 kr

Inre verkligheten

Ur inledningen: "När den tänkande människan för första gången en okänd förhistorisk natt lyfte blicken och såg den gränslösa stjärnbeströdda himlen ovanför, då måste hennes första tanke ha varit densamma som smyger sig på den tänkande människan i vår tid när hon betraktar det mystiska himlavalvet under vilket hon lever och rör sig, lider och älskar.

Vad är meningen med allt detta?
Ej i lager
160 kr

Krishnamacharya

Here is a personal tribute to “the father of modern yoga” Sri Tirumalai Krishnamacharya (1888–1989), written by one of his longtime disciples. Krishnamacharya was a renowned Indian yoga master, Ayurvedic healer, and scholar who modernized yoga practice and whose students
Ej i lager
160 kr

Kärlekens språk

Kärlekens språk är en bok med kärleksfulla insikter. Betrakta ditt liv. Vad är det som pågår? Vad försöker du lära dig? Slå upp det som pågår i ditt liv och se vilka kärleksfulla insikter som hjälper dig framåt på din väg genom livet.
I lager
130 kr

Moral, evolution och samhälle : Edvard Westermarck och hans närmaste krets

Sociologen, antropologen och moralfilosofen Edvard Westermarck (1862–1939) hade stort inflytande över sin tids samhälls- och beteendevetenskapliga forskning. Här granskas den Westermarckska evolutionismen och dess band till samtida ideologiska strömningar. Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.
I lager
200 kr

Myten om Sisyfos

Är livet värt att leva? Detta är enligt Albert Camus filosofins grundläggande fråga. Allt annat är tidsfördriv. Myten om Sisyfos tolkar Albert Camus som en revoltens filosofi, en lidelsefull protest mot det fundamentalt förtvivlade i människans livssituation: i en värld utan gud och utan mening vinner vi vårt värde i en medveten livsduglig hållning mot hopplösheten och en paradoxal kärlek till

I lager
65 kr

Människans möjligheter : enligt Kierkegaard

Sören Kierkegaard fyller 200 år den 5/5 2013 och hans verk är i hög grad aktuella idag. Hans böcker är fyllda av såväl ironi som humor och de är språkkonstnärligt genomarbetade. En Kierkegaard-monografi - om såväl hans liv som verk.
I lager
190 kr

Personen Edgar Cayce och hans filosofi

Edgar Cayce (1877-1945) verkade i Amerika. Han brukar kallas ”den sovande profeten” och är känd som en av 1900-talets mest mediala personer.
I lager
110 kr

Platons dialoger; Sokrates Försvarstal, Faidon, Kriton

Med sina "dialoger" lämnade Platon ett väsentligt bidrag till vår moderna civilisation. Det "andra rike" (den moderna västerländska civilisationen), som uppstod med renässansen, skulle aldrig ha sett ut som den gör idag om inte Platon grundat sin Akademi i Grekland för nära 2500 år sedan. Den filosofiska metod och det sätt att kommunicera som huvudpersonen Sokrates använders sig av i dialogerna, h
I lager
140 kr

På spaning i det fördolda Indien

Paul Brunton var en av de första andliga upptäcksresande som utforskade det fjärran österns visdom, mystik och filosofi. Han nämns tillsammans med Zuzuki, Radhakrishna och Watts som en av de stora pionjärerna som förmedlade österländsk filosofi och meditation till väst.

Denna bok beskriver Paul Bruntons första resa till Indien. En barndomsdröm som gick i uppfyllelse:

"Jag reste
Ej i lager
35 kr

Rethinking Darwin

I lager
55 kr

Sokrates Staten

Platons Dialog STATEN har haft en oerhört stor betydelse i skapandet av vår moderna västerländska civilisation. Platon låter Sokrates föra fram olika politiska idéer i dialogen. Det kan därför konstateras att åtminstone Platon ansåg att Sokrates var upphovsman till dessa idéer. Denna bok har skapats för att på ett lättläst sätt låta moderna människor kunnna ta del av idéerna i dialogen STATEN. Bo
I lager
85 kr
VARUKORG
Din varukorg är tom.
BONUSPOÄNG!

Spara bonuspoäng när du handlar som du kan använda vid senare köp.

Läs mer här!